Svetkovina Svih Svetih – petak 1. studenog 2019.

Svete mise su na Širokom Brijegu u 6.30, 8, 9.30 i 18 sati u Gradu u 7 sati.

U 11 sati su svete mise na grobljima:

Mekovac,

Knešpolje u polju,

Privalj

Turčinovići

U 15 sati na grobljima:

Sajmište

Podjela

Dobrkovići Novo groblje

Šarampovo

Dušni dan, dan molitve za vjerne mrtve – subota 2. Studenog

Svete mise će biti na Širokom Brijegu u 7 i 18 sati i u Gradu u 7 sati.

U 11 sati su svete mise na grobljima:

Bili Brig

Trn

Podjelinak

Dobrkovići Staro groblje

Knešpolje – Zečine (kod crkve)

Gospin-brig.info