Znate li koje države priznaju BiH vozačke dozvole?

Ako ste status vozača stekli u Bosni i Hercegovini, svoju vozačku dozvolu, bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita, možete zamijeniti za dozvolu u državama u okruženju, ali i u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, te Danskoj, pa čak i Australiji.

Kao turisti, uz bh. dozvolu možemo “krstariti” Europom, ali je za one koji namjeravaju da se trajno presele u neku zemlju bitno da znaju gdje je naša vozačka dozvola priznata, jer tamo gdje nije, ponovno polaganje je neminovno.

Zanimljivo je, također, da bi se na spisak zemalja gdje naši vozači ne moraju ponovo da polažu u dogledno vrijeme trebalo upisati još nekoliko država, uključujući čak i Moldaviju.

“BiH vodi aktivnosti na zaključivanju sporazuma o priznavanju i zamjeni bh. vozačke dozvole sa Italijom, Španjolskom, Albanijom, Makedonijom i Moldavijom, i pokrenute su inicijative za zaključivanje predmetnog sporazuma sa Švedskom i Slovenijom”, potvrđeno je “Nezavisnim” iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Pritom, to ministarstvo je travnja na sastanku delegacija nadležnih organa dviju država usuglasilo tekst sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između BiH i Turske, a u narednom periodu se očekuje organizacija potpisivanja predmetnog sporazuma.

U slučaju Austrije i Francuske dogovor je već pao, a postignut je na osnovu razmjene nota kojim su druge strane potvrdile priznavanje i zamjenu bh. vozačke dozvole za B kategoriju. Oblast uzajamnog priznavanja i zamjene vozačkih dozvola između BiH i Njemačke je uređena zajedničkom izjavom o namjeri Saveznog ministarstva prometa i infrastrukture Njemačke i Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

“Tom izjavom je omogućena zamjena bh. vozačkih dozvola kategorije A i B i potkategorije A1, bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita”, kazali su iz Ministarstva transporta i komunikacija BiH.

U Australiji je omogućena zamjena bh. vozačke dozvole kategorije B i A, odnosno moguće je dobiti australijsku dozvolu kategorije C (putnički automobil) ili kategorije R (motocikl), dok je u Danskoj bh. vozačima omogućeno dobivanje vozačke dozvole kategorije B.

Što se tiče našeg okruženja, odnosno Crne Gore, Srbije i Hrvatske, bh. vozačku dozvolu bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog ispita moguće je zamijeniti uz ispunjavanje nekoliko uslova, što, između ostalog, podrazumijeva i da ćete platiti određeni iznos.

Nezavisne.ba