Žestok verbalni sukob Zdravka Jukića i Vjekoslava Draškića na sjednici Nezavisnog policijskog odbora ZHŽ

Na zadnjoj sjednici Nezavisnog policijskog odbora, dogodio se žestok verbalni sukob između dugogodišnjeg člana Zdravka Jukića i novog člana Vjekoslava Draškića. Taj sukob je jasna borba između čovjeka koji se silno želi riješiti kriminala u MUP-u ZHŽ i čovjeka, koji želi ostaviti status quo, tj sadašnju nezakonitu strukturu da nastavi s kriminalom i čudesima. Zbog toga je MUP ZHŽ u totalnom raspadanju-

Verbalna rasprava je bila bučna, pa se mogla čuti i na drugim katovima zgrade, a osim ovog sukoba, Jukić je osuo jake riječi i prema Stanislavu Nižiću iz MUP-a ZHŽ, koji se izgleda prema tijeku rasprave smiješio, kažu, vjerujući kako ima dobre vijesti za ministra Zdravka Borasa i Milenka Madunovića nezakonitog v.d. ravnatelja policije, piše portal Ljubuski.net.

Jukić mu je uputio oštri prigovor riječima: “Što se smiješ, što se smiješ!”, te ga je opomenuo kao policijskog službenika na nezakonit rad struktura kojima pripada i njegovog nadređenog Miroslava Galića, koji je presuđeni kriminalac.

Nespremni za odgovornost, ostavili kriminal da se kiseli

Jednostavno se može reći, poništen je natječaj, na koji se nitko nije smio javiti, a nezakoniti v.d. ravnatelja ostaje do daljnjega. Iako su utvrdili da je Madunović nezakonito na ovoj poziciji, da je nezakonito dobio čin, događa se apsurd da neodgovorni članovi idu niz dlaku kriminalu. I pazite Vjekoslav Draškić je “vrhunski” pravnik, valjda zato što provodi nezakonite stegovne postupke protiv namještenika i službenika MUP-a ZHŽ (dokumentacija potvrđuje), zbog čega se kazneno odgovara, a Drago Martinović doktor znanosti. Strašno!

Nakon poduže rasprave saznajemo da su predložena dva prijedloga izlaska iz novonastale situacije, prvi je da se obavi razgovor s aktualnim v.d. kako bi članovi NO mogli procijeniti je li on radi u skladu sa zakonom ili ne, što je apsurdno…, a to je predložio opet, doznajemo, Vjekoslav Draškić.Drugi prijedlog je bio da se okonča predhodno započeta procedura razrješenja nezakonitog v.d. i imenovanje druge osobe, koja ispunjava sve uvjete za tu poziciju, a koja je bila Odlukom imenovana od strane NO i prijedlog upućen Vladi putem ministra. To je bio prijedlog Zdravka Jukića.

Kako doznajemo došlo je do žestoke rasprave između članova NO Zdravka Jukića i Vjekoslava Draškića, gdje Draškić svojim neznanjem ili nekim drugim motivima štiti i podržava ovu kriminalnu strukturu i pomaže da se nezakoniti v.d. i dalje održi na toj poziciji. Sve to usprkos činjenici da je Jukić u svom podužem izlaganju, na argumentiran način iznio sve činjenice, koje ukazuju na to da ova trakavica traje još od listopada 2015, te da se ova situacija mora žurno razriješiti i imenovati na tu poziciju kompetentna osoba, koja zadovoljava sve uvjete i koja nije umočena u ovaj njihov kriminal kojem svakodnevno svjedočimo, te da se nakon toga raspiše ponovni natječaj u što kraćem roku.

Razlozi za takvo nešto leže i u činjenici da nad MUP-om tj. Upravom policije trenutno nema nikakvog nadzora i ta situacija traje već poduže vrijeme, tj više od godine dana, te da se Uprava policije vrati u zakonske okvire. Način bi bio da se na tu poziciju imenuje kompetentna osoba koja zadovoljava sve zakonske kriterije, te da se onemogući uplitanje aktualnog v.d. komesara i ministra MUP-a u izbor novog komesara, kao i vršenje pritisaka na članove NO, što je bio slučaj u bivšem sazivu NO, kada je više članova pod pritiskom spomenutog dvojca moralo podnijeti ostavke na članstvo u NO.

Rasprava je završila glasovanjem gdje je za zadržavanje statusa quo Vjekoslava Draškića glasovalo 4 člana, a dva protiv, a za prijedlog Jukića da se žurno razriješi ova situacija i MUP vrati u zakonski okvir glasovalo dvoje od šestero članova.

Vlada ZHŽ i ministar Boras podržavaju kriminal

Iako je u starom sazivu NO donesena odluka o razrješenju v.d. ravnatelja Madunovića i imenovanje kompetentne osobe koja ispunjava uvjete za komesara u osobi Pave Šoljića, te je isti prijedlog upućen na Vladu putem ministra. Vlada je odbila taj prijedlog i poslala odgovor ministru, koji isti nikad nije uputio na daljnje postupanje NO, gdje je NO trebao ponovno razmotriti svoj prijedlog i ponovno ga potvrditi ili imenovati, tj. predložiti drugu osobu, što bi za Vladu bilo konačno i obvezujuće.

Nadzorni odbor kriminal vodi prema ostavkama

Nažalost do toga nije došlo. MUP je i dalje u rukama kriminalaca, odgovornost za ovo snose, kako vladajuća HDZ-ova struktura u Županiji, Vlada na čelu sa Zdenkom Ćosićem, te NO kojim i u novom sazivu upravljaju lokalni politički moćnici, koji zbog svojih osobnih interesa i trulih političkih kompromisa dopuštaju da ovaj spomenuti dvojac, potpomognut kriminalcem Miroslavom Galićem, i dalje nastavlja proizvoditi kriminal u MUP-u ZHŽ.

Saslušavanje potencijalnih kandidata je kazneno djelo, a s Milenkom madunovićem samo mogu razgovarati o kriminalu i nezakonitostima što ih je s ministrom Borasom prouzročio.MUP ZHŽ je firma, koja najbolje posluje u ŽZH, samo bi joj trebalo promijenit naziv, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA U „MINISTARSTVO UCJENA I PREVARA“ i onda mu ovaj «tim» bez ikakvih problema može ostati na čelu…

Neslužbeno doznajemo, da je Zdravko Boras odmah nakon sjednice NO, pojedincima uputio oštre prijetnje progonom. To je njegov stil i umijeće, i što onda očekivati.

Ljubuski.net