Pozdrav suborcu

Na nebu sniva prijatelj moj
Šalje ti pozdrav suborac tvoj.

Sa zemlje gledam na oblak tvoj
Dal’ je na njemu suborac moj?

Kako je gore suborac moj?
Tužan na zemlji je prijatelj tvoj.

Od metka usni suborac moj
Gotov za njega je teški boj.

A mene rani brat moj
Za mene tek sada počinje boj.

Teško je meni suborac moj
Čuvaj za mene ti oblak svoj.

Zajedno mir naći ćemo svoj
Samo me čekaj suborče moj.

Doći će brzo prijatelj tvoj
Težak je njemu danas boj.

Zajedno mir naći ćemo tvoj
Podijeli oblak za mene svoj.

Nebo je naše prijatelju moj
Zauvijek za nas gotov je boj.

Željka Burić / SirokiBrijeg.info