Početkom nove 2020. godine, Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je brojne stručne edukacije za odgojno-obrazovne djelatnike Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. U suradnji s Međunarodnim udruženjem “Interaktivne otvorene škole“ proveden je i drugi modul obuke u okviru projekta Metode za razvoj poduzetnih vještina EU referentnog okvira kompetencija, kreativno-dizajn razmišljanje, kao i drugi modul obuke Širenje metodologije Servisnog učenja. Tijekom treninga, sudionici su se upoznali sa Servisnim učenjem kao formom nastavnog procesa, vidjeli kako ono može doprinijeti boljim rezultatima PISA istraživanja i upoznali se s koracima koji se poduzimaju pri realizaciji Servisnog učenja.

Permanentno stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika iznimno je važno za razvoj njihovih kompetencija i suočavanje s izazovima koje pred nas postavlja suvremeni svijet.

U okviru realizacije programa stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika održane su sljedeće edukacije:

-U početku bijaše Riječ – kvalitetna komunikacija temelj je suradnje u školi, za učitelje razredne nastave, a vodila ju je Gordana Nakić, prof. razredne nastave.

-Kako motivirati učenike za primjenu kinezioloških sadržaja?, za učitelje i nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Voditeljica edukacije bila je doc. dr. sc. Danijela Kuna.

-Tehnička kultura sa sadržajem informatike i povezanost s ostalim predmetima, za učitelje tehničke kulture vodila je dr. sc. Jelica Galić.

-Motivacija i formativno vrednovanje u nastavi matematike, za učitelje i nastavnike matematike. Voditeljica edukacije bila je profesorica matematike Željka Zorić, viša predavačica metodičke skupine predmeta PMF-a, Sveučilišta u Splitu.

-Matematika u razrednoj i predmetnoj nastavi i Rad s nadarenom djecom, za učitelje razredne nastave koju je vodio Zoran Marušić, učitelj matematike.

-Umjetnost pripremanja nastave, za učitelje i nastavnike njemačkog jezika. Voditeljica edukacije bila je Angela Bernadić, prof. njemačkog jezika i književnosti.

-If they’re having fun, they’re learning, za učitelje i nastavnike engleskog jezika. Voditeljica edukacije bila je Mara Bošnjak, prof. engleskog jezika i književnosti.

-Aktivnosti Eko sekcije i suradnja s lokalnom zajednicom, za učitelje i nastavnike biologije i kemije vodila je Dražana Šola, dipl. ing. cheming.

-Primjena metoda kritičkog mišljenja u nastavi matematike, za učitelje i nastavnike matematike vodila je Ivana Bubalo, mag. educ. math.

-Implementacija kulturno-povijesne i prirodne baštine u redovitu nastavu te izvannastavne aktivnosti, za učitelje i nastavnike biologije i kemije vodila je doc. dr. sc. Olgica Marušić.

-Uloga konceptualnog testa u nastavi fizike, za učitelje i nastavnike fizike vodila je prof. dr. sc. Slavica Brkić.

-Metodska praksa u nastavi likovne kulture, za učitelje likovne kulture. Voditeljica edukacije bila je mr. art. Marijana Pažin-Ivešić.

-Dokimologija u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi, za učitelje i nastavnike hrvatskog jezika. Voditeljica edukacije bila je dr. sc. Sanela Popović.

-Komunikacija s roditeljima i lokalnom zajednicom, za stručne suradnike vodila je Božana Kordić, mag. hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije.

-Pisano provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi geografije, za učitelje i nastavnike geografije vodio je Krešimir Milošević, prof. geografije.

U programu stručnog usavršavanja sudjelovalo je 714 odgojno-obrazovnih djelatnika. Sudionici edukacija su izrazili veliko zadovoljstvo izborom stručnih tema i njihovim voditeljima, što potvrđuje njihovo aktivno sudjelovanje, razmjena iskustava te pozitivna evaluacija seminara.

Više informacija o radu Zavoda i održanim stručnim usavršavanjima možete pronaći na službenoj internetskoj stranici www.zavod-zzoo.com.

SirokiBrijeg.info