Na sjednici Županijskog stožera civilne zaštite održanoj 3. travnja 2020. godine donesena je još jedna Zapovijed:

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 13. izvanrednoj sjednici održanoj 3. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

1.Za trgovine prehrambenim artiklima, higijenskim artiklima, ribarnicama, ljekarnama, trgovinama veterinarskih i medicinskih proizvoda, benzinskim crpkama, poljoprivrednim ljekarnama, kioscima, pekarnama, kemijskim čistionicama, trgovinama za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, trgovinama dječje opreme, hrane za životinje, trgovinama građevinsko, vodo i elektro materijala, trgovinama građevinske opreme, trgovinama autodjelovima, autoservisima i veledrogerijama ograničava se rad do 18:00 sati, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata tako da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 2 metra između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

2.Za pravne subjekte iz točke 1. ove Zapovijedi ograničava se radno vrijeme subotom do 13:00 sati, izuzev ljekarni.

3.Za pravne subjekte iz točke 1. ove Zapovijedi zabranjuje se rad nedjeljom, izuzev ljekarni i pekarni čiji se rad ograničava do 12:00 sati.

4.Za pravne subjekte koji nude usluge proizvodnje i dostave hrane, kao i proizvodnju i posluživanje hrane za goste hotela ograničava se radno vrijeme do 18:00 sati uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

5.Zapovijeda se općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite da na zahtjev poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba izdaju Dozvole za kretanje osoba na području Županije Zapadnohercegovačke u vremenu od 20:00 sati do 05:00 sati.

6.Zadužuje se Uprava civilne zaštite da u suradnji sa nadležnim tijelima izda obvezujuću uputu o izdavanju Dozvola za kretanje osobama iz točke 5.

7.Za provođenje i nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, općinski/gradski stožeri civilne zaštite, te rukovodeća tijela pravnih osoba koje su obuhvaćene ovom Zapovijedi, svatko iz svoje nadležnosti.

8.Stupanjem na snagu ove Zapovijedi, prestaje vrijediti Zapovijed broj: 14-05-44-45-1/20 od 23. 03. 2020. godine i Zapovijed broj: 14-05-44-64-1/20 od 30. 03. 2020. godine.

9.Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, te vrijedi do daljnjeg.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić