Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH, kako bi bila osigurana sredstva za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji u ukupnom iznosu od 25 milijuna KM u 2019. godini.

Istovremeno, Vlada je pozvala oba doma Parlamenta FBiH da što brže održe hitne sjednice, usvoje predložene izmjene i dopune Budžeta FBiH i Zakon o pravima demobiliziranih branitelja, koji je utvrdila na 180. sjednici održanoj 23.5.2019. godine i čiji Prijedlog će, zajedno s Rebalansom, uputiti u parlamentarnu proceduru, javlja Faktor.ba.

Sukladno zaključcima Vlade FBiH, planirano je da 15 od 40 milijuna KM, predviđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, bude preraspodijeljeno na Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata.

Nedostajućih deset milijuna KM osigurano je unutarnjom preraspodjelom u okviru ovog ministarstva

SirokiBrijeg.info