Kriminalno upravljanje i negativno poslovanje u mostarskom je “Aluminiju” nagomilalo je oko 400 milijuna maraka duga.

Najviše duga je prema Elektroprivredi HZHB kojoj ugašeni “Aluminij” duguje preko 293 milijuna maraka za isporučenu električnu energiju.

Elektoprivreda HZHB dugove potražuje i tužbama, no sada ima i većih dodatnih problema.

Naime, navodno će se EP HZHB uskoro morati keditno zadužiti kako bi isplatila struju koju je otkupila za Aluminij od Hrvatske elektroprivede. Radi se o cca 65 milijuna KM.

Radi se inače o Elektroprivredi koja ne uplaćuje niti jednu KM dobiti u proračun FBiH. Za razliku od javnih poduzeća sa sarajevskok adresom, mostarska EP HZHB redovno Vladu FBiH obavijesti da nema akumulirane dobiti i da se Odlukom Skupštine društva tekuća dobit raspoređuje za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

No potkraj 2018.godine situacija je bila nešto drugačija. Elektroprivreda HZHB poslovala je sa 20 milijuna KM dobiti, ali je odlučila da novac ne uplati u federalni proračun. Umjesto toga, radnicima su, suprotno kolektivnom ugovoru, isplaćivane naknade, optreminine, božićnice i slično kako dividende ne bi bile isplaćene.

Interesantno, HDZ BiH je kao politička stranka u prethodnom periodu potpuno kontrolirala i kontrolira “Aluminij” i Elektroprivredu HZHB u skladu sa svojim interesima ne vodeći računa o Federaciji BiH. Osim kada u tim kompanijama nestane novca.

Vijesti.ba