POSUŠJE – Obzirom na konstantno uređenje javnih površina općine Posušje, a imajući u vidu nadolazeće Općinske izbore te provođenje kampanja za iste, obavještavamo Vas da je zabranjeno postavljati promidžbene ploče, panoe, zastave, transparente, oglase, plakate i sl. na javne površine bez prethodno ishođenog odobrenja od Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Postavljanje promidžbenih ploča, panoa, zastava, transparenata, oglasa, plakata i sl. regulirano je od članka 24. do članka 34. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 8/05), a svako samoinicijativno postavljanje promidžbenih ploča, panoa, zastava, transparenata, oglasa, plakata i sl. podliježe sankcijama koje su regulirane člankom 139. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 8/05).

Svi bespravno postavljeni promidžbeni, panoi, ploče, zastave, transparenti, oglasi, plakati i sl. bit će uklonjeni.

Molimo Vas da uvažite ovu obavijest!

Služba za gospodarstvo
Odsjek inspekcijskih poslova