U srijedu 15. siječnja 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 39. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o prostornom uređenju i Nacrt Zakona o građenju te ih, uz preporuku da se za iste održi javna rasprava, uputila u redovnu proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je u skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru.

Nakon kraće rasprave, Vlada je Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva također uputila u redovnu proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2031 k. o. Gradac, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke zbog imenovanja novog ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada ŽZH