Vlada ŽZH odlučila podijeliti bespovratnih 200.000 KM malim poduzetnicima

Vlada donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

S ciljem poticaja malih poduzetnika, Vlada Županije Zapadnohercegovačke donijela je Odluku o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu u iznosu od 200.000 KM.

Programom se osiguravaju bespovratna sredstva namijenjena za izgradnju, razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih zona, zatim za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva koji ne posluju duže od 12 mjeseci od dana objave javnog poziva, a prema kvalifikaciji razvrstani su u prerađivačku industriju, građevinarstvo, informacije i komunikacije, te za unaprjeđenje rada udruga poslodavaca i visokoškolskih ustanova koje potiču aktivnosti za podizanje konkurentnosti malog gospodarstva. Postupak dodjele sredstava iz Programa provodit će se temeljem objavljenog javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje poticaja po pojedinoj mjeri ovog Programa na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke: www.mg-zzh.com.

Za sredstva mogu aplicirati:

-jedinice lokalne samouprave

-mala gospodarstva definirana Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koja su registrirana na području Županije i nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava

-udruge poslodavaca i sveučilišta (visokoškolske ustanove) kojima je suosnivač Županija, a koje u svom programu imaju za cilj povećanje konkurentnosti malog gospodarstva na području Županije, edukaciju, istraživanja i inovacije.

Proračunska sredstva namijenjena za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke raspoređuju se prema Programu kako slijedi:

– za izgradnju i unaprjeđenje poduzetničkih zona u Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 80.000 KM,

– za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva koja ne posluju duže od 12 mjeseci od dana objave javnog poziva, a prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana su u prerađivačku industriju, građevinarstvo, informacije i komunikacije u iznosu od 80.000 KM,

– za unaprjeđenje rada udruga poslodavaca i visokoškolskih ustanova koje potiču aktivnosti za podizanje konkurentnosti malog gospodarstva u iznosu od 40.000 KM.

Vlada ŽZH