Vlada ŽZH na 49. sjednici imenovala Dragu Martinovića za ravnatelja Uprave civilne zaštite ŽZH

U četvrtak 15. rujna 2016. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 49. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je usvojila Prijedlog Instrukcije broj: 1-DOP 2017. – 2019. te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela

Odluku o utrošku sredstava “Tekući prijenosi za zaštitu okoliša” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu

Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke za zakup nekretnine označene kao k. č. broj: 1375/1 k. o. Ljubuški.

Vlada je donijela i

Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg;

Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg;

Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o privremenom vršenju dužnosti poslova ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke,

Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, kojim je za ravnatelja navedene Ustanove imenovan dr. sc. Drago Martinović iz Širokog Brijega, priopćeno je iz Vlade ŽZH.

SirokiBrijeg.info