Home COVID-19 / POMOĆ - ZAPOVIJEDI VIDEO – Široki Brijeg: Usvojene odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo

VIDEO – Široki Brijeg: Usvojene odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo

0
VIDEO – Široki Brijeg: Usvojene odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo
FOTO. Mili Marušić

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 33. sjednica Gradskog vijeća.

Na sjednici je bio nazočan 21 vijećnik, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice. Sjednica je zbog epidemije koronavirusa i epidemioloških mjera održana u kinu Borak.

Jednoglasno je usvojena odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo u Širokom Brijegu za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće zbog epidemije izazvane koronavirusom.

U cilju ublažavanja negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo Grad Široki Brijeg će provesti sljedeće mjere:

1.Oslobađanje od obveza plaćanja poreza na tvrtku za 2020. godinu za sve obveznike kojima je zbog proglašenja stanja prirodne nesreće privremeno obustavljen rad;

2.Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za sve poslovne subjekte kojima je zabranjen rad za vrijeme trajanja zabrane rada po zapovijedi stožera civilne zaštite počevši od mjeseca u kojem je uvedena privremena zabrana rada, pa zaključno s mjesecom prestanka važenja navedene mjere na području Širokog Brijega;

3.Oslobađanje od plaćanje naknade (računa) za komunalni otpada za sve poslovne subjekte kojima je zabranjen rad za vrijeme trajanja zabrane rada po zapovijedi stožera civilne zaštite počevši od 1. travnja 2020. godine pa zaključno s mjesecom prestanka važenja navedene mjere na području Širokog Brijega;

4.Oslobađanje obveza plaćanja svih zakupnina prema Gradu za vrijeme trajanja prirodne nesreće;

5.Odgoda svih ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate koji su pokrenuti prema od strane Grada, gradskih službi ili poduzeća i ustanova kojima je osnivač Grada Široki Brijeg za vrijeme dok traje stanje prirodne nesreće;

6.Omogućavanje plaćanja svih obveza prema Gradu, poduzećima i ustanovama kojima je osnivač Grad Široki Brijeg nastalih do 1. siječnja 2020. godine u 24 mjesečna obroka bez kamata;

7.U suradnji s višim razinama vlasti osiguravanje naknade plaće za travanj i svibanj 2020. godine u visini od 300 KM svim uposlenicima koji su, u poslovnim subjektima kojima je obustavljen rad, prijavljeni na obvezno osiguranje;

8.U suradnji s višim razinama vlasti osiguravanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima u realizaciji proljetne sjetve;

Također, jednoglasno je usvojena odluka kojom se obveznici plaćanja komunalne naknade kojima je zbog prirodne nesreće privremeno zabranjen rad oslobađaju plaćanja komunalne naknade u trajanju od mjeseca u kojem je uvedena privremena zabrana rada, pa zaključno do mjeseca prestanka važenja navedene mjere na području Širokog Brijega.

Prijedlog Odluke o davanje u zakup zemljišta tvrtki Marinada d.o.o. jednoglasno je usvojena.

Na sjednici je imenovana stručna komisija za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijskih dozvola koje spadaju u nadležnost Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega: Imenovani su: Dragan Pavković – predsjednik, Braco Galić, Ivan Kožul, Boris Soldo, Predrag Kožul – članovi.

Jednoglasno je usvojeno i rješenje o izmjeni Odbora za branitelje i ratne stradalnike Gradskog vijeća prema kojem je Eduard Kraljević imenovan za predsjednika Odbora, a Boro Hrkać se razrješava i imenuju za člana istoimenog Odbora.

Usvojena su i rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:

a) Javne ustanove Dom zdravlja Široki Brijeg,

b) Ivana Sopte sina Nedjeljka iz Dužica,

c) Dinka Grbešića sina Blage iz Širokog Brijega,

d) Mariofila Grbešića sina Blage iz Širokog Brijega;

Izvješće o izvršenju proračuna Grada Širokog Brijega od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine također je usvojeno.

Usvojeno je i izvješće o radu Gradonačelnika i Službi za upravu za 2019. godinu. Izvješće je obrazložio gradonačelnik Miro Kraljević koji je naglasio da su u njemu nabrojane sve aktivnosti gradonačelnika i službi u prošloj godini.

Izvješće o radu za 2019. godinu podnijeli su direktori JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., JKP „Čistoća“ d.o.o. i JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o., te ravnatelj JU „Coming“, te su ista i usvojena. Također, usvojeno je i Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2019. godinu.

Grad Široki Brijeg