U tematskom serijalu ‘Dobro Selo, Hercegovina’ objavljen je video o Biogracima, autora Dražana Miletića, prenosi portal HiP.ba.

Selo Biograci smješteno je na južnome rubu Mostarskoga blata. Ovo je područje bilo naseljeno i u predrimsko doba. Arheološki nalazi svjedoče da je tu život cvjetao i u rimsko vrijeme, a posebno valja istaknuti rimsko naselje iznad Biograca, na lokalitetu Gradina. Sa Gradine puca pogled na cijelo Blato i sva okolna Blatska sela.

Na Gradini već postoji misište i kapelica, a saznajemo da će Biogračani uskoro urediti Gradinu onako kako ona to i zavrijeđuje, na ponos Biograca i cijele naše Hercegovine.

HiP.ba