FOTO: Mili Marušić

Ovog utoraka, u Zgradi Vlade ŽZH upriličeno je službeno potpisivanje Memoranduma o suradnji u realizaciji projekta „Podizanje kvalitete ponude srednjeg strukovnoga obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada u Županiji Zapadnohercegovačkoj – OBRAZOVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE”, u okviru projekta „Moja Budućnost“ koji implementira HELVETAS Swiss Intercooperation u Bosni i Hercegovini uz podršku Medicor i Hilti fondacija iz Lihtenštajna.

Potpisivanjem Memoranduma o suradnji između HELVETAS Swiss Intercooperation u Bosni i Hercegovini, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZHi Ureda Vlade ŽZH za europske integracije, službeno je obilježen početak suradnje između navedenih institucija u realizaciji projekta „Podizanje kvalitete ponude srednjeg strukovnoga obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada u Županiji Zapadnohercegovačkoj– OBRAZOVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE”.

Cilj projekta je pružiti podršku u procesu planiranja strateškog razvoja sustava obrazovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj te unaprjeđenju javno-privatnog dijaloga u polju strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u sektorima koji imaju najveću potrebu za unaprjeđenjem kompetencija radne snage i koji imaju najveći potencijal za zapošljavanje.

Na ovaj način omogućiti će se postizanje sustavne promjene obrazovnog procesa u području srednjeg strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, što u konačnici ima za cilj omogućiti obrazovanje i osposobljavanje kadrova koji će biti spremni odgovoriti na potrebe tržišta rada. Planirano trajanje ovog projekta je 3 godine.

Što su o svemu tome kazli voditelj projekta “Moja Budućnost”, Sven Dominković, ispred HELVETAS Swiss Intercooperation u Bosni i Hercegovini, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, Ružica Mikulić, te ravnatelj Ureda Vlade ŽZH za europske integracije, Ivan Jurilj, poslušajte u nastavku:

SirokiBrijeg.info