ŠIROKI BRIJEG – EU info centar u BiH je u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu 18. veljače organizirao je izložbu umjetničkih radova studenata na temu djeca i obrazovanje. Nakon otvaranja izložbe, posjetitelji su imali priliku sudjelovati u panel diskusiji o EU programima u oblasti obrazovanja.

Pozdravljajući prisutne, Stjepan Skoko, dekan Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu pohvalio je zalaganje i kreativnost studenata.

ašbeu 18022016 0

Massimo Mina, šef Odjela operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju u Delegaciji EU u BiH istakao je važnost financijske podrške Europske unije sektoru obrazovanja u BiH. „Prema novim statistikama, 600 studenata i akademskih radnika iz BiH će moći iskoristiti mobilnost i dobiti iskustvo u drugoj zemlji, a BiH je deseti najveći korisnik sredstava iz programa Erasmus +, dok je čak prvi u nekim područjima i najveći,“ rekao je Mina, dodajući da je, od 2007. godine, sektor obrazovanja u BiH podržan kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 12,6 milijuna eura.

Panelisti su predstavili rezultate projekata koje financira EU u području obrazovanja:

Boris Ćurković, vođa tima projekta „Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH – faza II“.

Viktorija Bošnjak, predstavnica Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta u ZHŽ-u predstavila je rezultate spomenutog.

Dženana Šabić Hamidović savjetnica u UNICEF-u predstavila rezultate projekta „Socijalna zaštita i socijalna inkluzija za djecu“.

Marinka Jukić direktorica Centra za socijalni rad u Posušju predstavila rezultate projekta „Socijalna zaštita i socijalna inkluzija za djecu“.

Jadranka Mihić, program menadžer za obrazovanje i zdravstvo u Delegaciji EU u BiH.

Panel diskusija je naročito bila usmjerena na obrazovne sisteme u BiH i podršku u procesu njihove reforme.

EU info centar je pozvao četiri akademije likovnih umjetnosti u BiH da naprave umjetnička djela na temu kulturno i prirodno naslijeđe (Trebinje); voda i okoliš (Banja Luka); ljudska prava (Sarajevo); i djeca i obrazovanje (Široki Brijeg). Završna izložba radova studenata sve četiri akademije održat će se u Banjaluci. Komisija za odabir radova koja se sastoji od predstavnika četiri umjetničke akademije nagradit će po jednog pobjednika iz svake umjetničke akademije studijskom posjetom jednoj od najboljih europskih umjetničkih akademija, Akademiji likovnih umjetnosti Brera u Milanu.

EU info centar je projekt koji financira Europska unija i ima za cilj povećanje razumijevanja bh. građana o EU, njenim institucijama, politikama i programima te o odnosima BiH i EU.

SirokiBrijeg.info