VIDEO: Izvještaj URB ŽZH sa 14.sjednice skupštine ŽZH i izglasavanja Zakonu o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja

Dana, 14.veljače.2020.godine (na Valentinovo) u Širokom Brijegu je održana 14.sjednica Skupštine ŽZH na kojoj se u 4. točki dnevnog reda raspravljalo o Zakonu o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH. Zbog velikog interesa braniteljskih udruga s područja ŽZH Kolegij Skupštine ŽZH je zbog kapaciteta skupštinske sale svojim zaključkom dozvolio prisustvo predstavnika svih 11 udruga s područja ŽZH, i gdje im je ostavljena mogućnost obraćanja u toj skupštini.

Predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić je potom pozvao predstavnike braniteljskih udruga da se jave za riječ što je prvi učinio Vlado Marušić, Predsjednik URB HVO-a ŽZH.

Zahvalio se najprije Predsjedniku Skupštine ŽZH Ivanu Jelčiću što je omogućio obraćanje predstavnicima udruga u toj Skupštini pa i njemu, nakon čega je kronološkim redom naveo kako se udruga koju predstavlja 7/sedam godina bori za prava razvojačenih Branitelja HVO-a koji ne ostvaruju nikakva trajna mjesečna novčana primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Svi zahtjevi razvojačenih branitelja u FBiH koji ne ostvaruju nikakva prava su sadržani u Rezoluciji Branitelja koju je potpisalo preko 70 udruga iz Domovinskog rata u FBiH, a sadržaj Rezolucije je koncipiran u tri točke i to:

1.Pravo na braniteljski dodatak,

2.Izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja, te njegova javna objava,kao i javna objava svih korisnika prava iz BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite).

3.Smanjenje broja udruga iz Rata u FBiH s broja 1600 na njih 6 do 10.

Ta je borba bila iznimno teška,iscrpljujuća,pred institucijama zakonodavna i izvršne vlasti u FBiH, da bi se konačno u oba Doma Parlamenta FBiH usvojio zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, zahvaljujući izdajnicima u braniteljskim redovima od kojih je izdvojio Amela Pervana i Hamzu Krkalića, predstavnike tzv “kampa heroja“ u Sarajevu koji je nakon svoje zločinačke misije rasformiran. Isto tako u radu tzv “radne skupine“ koja je kreirala taj protuustavni, diskriminirajući zakon sudjelovali su i predstavnici tzv “krovnih, temeljnih ili reprezentativnih“ udruga iz rata koje niti jedan zakon o pravima Branitelja ne prizna kao takve, dok predstavnici UZB/Borci BiH i URB HVO-a ŽZH nisu sudjelovali u radu te skupine.

Nakon što je taj zakon usvojen i počela provedba u praksi URB HVO-a ŽZH je pokrenula proceduru osporavanja pojedinih odredbi tog zakona pred ovlaštenim institucijama u FBiH,a potom će ukoliko bude potrebito ići i pred inozemne sudove, dok u konačni pozitivni isho naše borbe ne sumnjamo nimalo.

Isto tako važno je napomenuti kako je vođena rasprava o tom zakonu u Skupštini ŽZH gdje je ministar hrvatskih Branitelja u ŽZH Mladen Begić javno rekao kako je taj zakon u dosta svojih odredbi protuustavan i diskriminirajući,te suprotan mnogim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, i gdje je njegovo ministarstvo uputilo 19/devetnaest amandmana na taj zakon,te je Skupština ŽZH donijela Zaključak kako djelomično prihvaća taj zakon za što postoje pisani dokazi.

Nakon toga zastupnici HDZ BiH sa strankom SDA i drugima u oba doma Parlamenta FBiH usvoje taj protuustavni i diskriminirajući zakon na koji nitko od zastupnika HDZ BiH nije uložio niti jedan amandman, primjedbu ili sugestiju što dovoljno govori o vjerodostojnosti i principijelnosti stranke HDZ BiH.

Sada ministarstvo branitelja ŽZH samo prepiše praktično sve odredbe protuustavnog, diskriminirajućeg zakona iz FBiH s tim da dobnu granicu za tzv “egzistencijalnu novčanu naknadu“ spusti na 55 godina života, dok prijavu na Zavodu za zapošljavanje spusti s 12 mjeseci na 6 mjeseci dok sve ostalo ostaje isto.

Marušić je također rekao kako ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH uz prijedlog zakona o kojemu će se raspravljati nije dostavilo i zapisnik sa javnih rasprava u sjedištu ministarstva branitelja u Grudama na kojim su predstavnici URB HVO-a ŽZH i UZB/Borci BiH žestoko osporili pojedine odredbe tog zakona.

A što se tiče prijedloga zakona Marušić je rekao kako zakon kao zakon u principu nije loš jer predviđa 16 prava za razvojačene branitelje i druge skupine Branitelja, ali se udruga koju predstavlja ne može složiti s tzv “egzistencijalnom novčanom naknadom“ koja je milostinja i poniženje dok je braniteljski dodatak pravo. U prijevodu ona znači kako je to: “naknada za preživljavanje“ koju on nikada neće prihvatiti taman da mu bude određena u mjesečnom novčanom iznosu od 1000 KM

Isto tako ne može se prihvatiti diskriminacija po starosnoj dobi,imovinskom cenzusu,prijavi na Zavodu za zapošljavanje,te mjestu prebivališta,ali i po vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu i sve te odredbe treba brisati jer su protuustavne i diskriminirajuće.

Udruga koju predstavlja također ne može prihvatiti ni vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu gdje se zadnji dan sudjelovanja u Domovinskom ratu navodi datum 23.12.1996.godine kada se zna kako je početak rata u BiH 18.09.1991.godine (napad na općinu Ravno), dok je završni dan 23.12.1995.godine (potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma), odnosno iznimno 22.04.1996.godine, kao dan prestanka izravne ratne opasnosti.

Na kraju izlaganja je rekao kako će zastupnici u Skupštini danas odlučiti po svojoj savjesti,jer će dizanjem ruke ZA ili PROTIV pokazati svoje pravo lice, i nitko ih ne može spriječiti da glasuju kako žele. No, ukoliko prihvate protuustavni, nakaradni i diskriminirajući zakon morati će se suočiti s činjenicom kako svi živimo na jako uskom prostoru gdje će netko morati okretati glavu. Ili razvojačeni Branitelji od njih ili oni od branitelja. No, branitelji to nikada neće učiniti jer su čisti pred Bogom i ljudima za razliku od njih.

Svoje izlaganje Marušić je završio riječima: “Božje vrijeme je savršeno vrijeme“ želeći poručiti svim zastupnicima kako jedini Bog zna kada će i kako djelovati bez obzira kako glasovanje o ovom zakonu završi.

Nakon Marušića riječ je zatražio Drago Grbavac Predsjednik UZB/Borci BiH koji je u svom izlaganju zastupnicima pokazao primjerak određenih prijedloga zakona o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH kada su kako je rekao usvojeni prijedlozi Branitelja u čijem kreiranju je sudjelovala i njegova udruga,no ti prijedlozi su pod nejasnim okolnostima sklonjeni u stranu i nikada se o njima nitko nije očitovao, da bi kasnije predstavnici tzv “kampa heroja“ koji nemaju ovlaštenja, pečata “usvojili zakon o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH koji je protuustavan,diskriminirajući i nakaradan i kako sve još ne. I upravo takav zakon prepiše ministarstvo Branitelja ŽZH i ponudi ga na usvajanje premda je prvi tj. stariji brat nakaradan. Njegova udruga se s time ne može složiti i osporava ga iz praktično istih razloga kao i URB HVO-a ŽZH.

Poslije Grbavca riječ je zatražio Jozo Miličević Predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana ŽZH koji je naveo kako je dobio ovlasti za zastupanje od 9/devet udruga iz ŽZH da iznese stavove tih udruga u svezi tog Zakona. Potom je prisutnima pročitao zaključke koje su te udruge donijele a tiču se toga kako te udruge podržavaju inicijativi ministarstva Branitelja ŽZH za donošenjem novog zakona o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja u ŽZH kako bi se poboljšao njihov položaj. Zapravo položaj razvojačenih Branitelja ŽZH u najvećoj potrebi. Na kraju je rekao kako njegova udruga odnosno sve udruge koje su ga ovlastile da se u ime njih obrati zastupnicima ovlastile da podrži navedeni prijedlog zakona.

Iza Miličevića riječ je zatražio Stanko Škrobo predsjednik Udruge oboljelih pripadnika HVO-a u ŽZH od PTSP-a koji se osvrnuo na neke riječi Drage Grbavca i Vlade Marušića, navodeći kako su najugroženiji Branitelji oboljeli od PTSP-a jer nitko nema sluha za njih. A smatra kako bi jedini spas za HVO Branitelje bio vraćanje drugog fonda HVO-u, tako da Armija BiH ima svoj, a HVO svoj fond kako bi se ta ravnomijernost sredstava poboljšala. Pošto se ne poštuje dogovor koji su sklopili Armija BiH i HVO i napravili taj jedan fond koji koriste samo Bošnjaci, jer omjer nije onakav kakav je dogovoren.

Nakon izlaganja predstavnika udruga za govornicu su izlazili predsjednici raznih odbora Skupštine ŽZH koji su prihvatili ponuđeni prijedlog zakona po hitnom postupku.

Poslije toga održana je desetominutna pauza nakon koje je za govornicu izišao Ministar hrvatskih branitelja u ŽZH Mladen Begić koji je po svom starom običaju napomenuo kako je intencija njegovog ministarstva donošenje zakona koji ima ustavno uporište, te kako će se njime pomoći najugroženijoj braniteljskoj populaciji u ŽZH. Isto tako rekao je kako njegovo ministarstvo nije bilo u mogućnosti prihvatiti termin borbenog i neborbenog sektora jer se na uvjerenjima koje izdaju Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze nigdje ne navodi borbeni i neborbeni sektor,te bi prihvaćanjem takvog prijedloga udruga ovaj zakon ušao u zonu neprovedivosti. Rekao je također kako on kao ministar nije mogao prihvatiti da se teret dodatnih obveza s FBiH prebacuju na ŽZH pa je stoga ovaj zakon zadovoljio najviše standarde u ovom trenutku koji su se mogli omogućiti razvojačenim Braniteljima u najtežoj socijalnoj situaciji.

Poslije ministra Begić za govornicu je izišla zastupnica HSP dr.Ante Starčević Marija Lovrić koja je u svom kratkom emotivnom nastupu prozvala ministra Begića kako je on upravo u ovoj skupštini javno rekao kako je federalni zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH protuustavan, diskriminirajući, nefunkcionalan a sada upravo takav zakon predlaže na usvajanje.

Rekla je na kraju kako ovaj zakon daje hranu u usta starijoj djeci dok onu mlađu pušta da umru od gladi i da ga ona neće podržati.

Njoj je replicirao ministar Begić koji je rekao kako njegovo ministarstvo nikoga ne ostavlja gladnim jer je 400 000 KM predvidjelo starijoj djeci a onoj mlađoj 800 000 KM za druge namjene i da nitko nije odbijen od branitelja pa taman on bio pijanac ili bilo koji branitelj.

Nakon zastupnice Lovrić riječ je zatražio zastupnik HDZ 1990 Bukmir iz Ljubuškog koji je također u svom emotivnom nastupu prozvao zastupnike HDZ BiH i većinu stranka u oba doma Parlamenta FBIH koji su usvojili federalni zakon a sada se traži od Skupštine ŽZH i njega da budu protiv županijskog zakona što on odbija učiniti te će ga podržati.

Poslije njega je za govornicu je izišao zastupnik HSP BiH Zvonko Jurišić koji je racionalno obrazložio sve aspekte ponuđenog zakona te zatražio donošenje zaključka u Skupštini ŽZH kojim će se pratiti provedba tog zakona, napominjući kako su pojedine odredbe tog zakona protuustavne i diskriminirajuće. Zastupniku Bukmiru je rekao kako su predstavnici HDZ 1990 u oba doma parlamenta glasovali za ponuđeni federalni zakon da se zna. Rekao je na kraju kako Prijedlog zakona neće podržati.

Kada su svi zastupnici završili s izlaganjem prišlo se glasovanju gdje su taj zakon prihvatili svi zastupnici osim Marije Lovrić i Zvonke Jurišića.

Poštovani članovi URB HVO-a ŽZH!

Protuustavni, diskriminirajući, i nakaradni Zakon o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH je usvojen zahvaljujući rukama HDZ BIH (njih 16), rukama HDZ 1990, (njih trojice), dok nismo upoznati kako su glasovali zastupnici ZVONA jer je primijećeno kako se isti nikada ne javljaju za riječ, a pitanje je da li su uopće bili danas u Skupštini ŽZH. Ako su bili onda su i oni glasovali za zakon.

Kako je URB HVO-a ŽZH obećala ovim putem poradi vjerodostojnosti navodimo imena i prezimena svih zastupnika u Skupštini ŽZH koji su glasovali za protuustavni, diskriminirajući i nakaradni Zakon o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH.

Oni su:

Zastupnici HDZ BiH:

1.Stipe Bešlić,Posušje,
2.Marija Iličić,Grude,
3.Marko Radić,Ljubuški,
4.Milan Ševo,Ljubuški,
5.Tomislav Mandić,Široki Brijeg
6.Damir Jurišić,Posušje,
7.Ivan Damjnović,Široki Brijeg,
8.Ivan Jelčić,Ljubuški,
9.Ivan Leko,Grude,
10.Ivana Barišić,Ljubuški,
11.Ivana Zrimšek-Šaravanja,Ljubuški,
12.Klaudija Skoko,Široki Brijeg,
13.Žana Miličević,Posušje,
14.Ružica Galić,Široki Brijeg,
15.Ivo Sesar,Široki Brijeg,
16.Stjepan Vlašić,Grude,

HDZ 1990:

1.Ante Pavlović,Ljubuški,
2.Dobroslav Bukmir,Ljubuški,
3.Željko Dragičević,Ljubuški,

HRVATSKA ZVONA:

1.Mirko Jelić,Široki Brijeg,
2.Darko Kvesić,Široki Brijeg,

Ovo su poštovani članovi URB HVO-a ŽZH izdajnici razvojačenih Branitelja HVO-a ŽZH, i članova naših obitelji i dobro njihova imena unesite u vaše memorije. S njihovim imenima lijegajte i ustajte Jer podizanjem svojih ruku ZA ovaj zakon koji diskriminira najveći, odnosno ogroman broj razvojačenih Branitelja HVO-a ŽZH bez ikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH, navedeni zastupnici su na današnji dan Valentinovo, kada se boljim polovicama dijele prikladni pokloni kao znak ljubavi i pažnje nama i članovima naših obitelji udijelili ne poklone već nastavak naše višegodišnje agonije i patnje. No,patnja je sastavni dio svakog vjernika Katolika u životu i mi kao najčasniji sinovi države BiH smo naučili živjeti s tom patnjom.

Ta davno je zapisano: “kako siješ tako ćeš i žeći“ pa su svojim ZA navedeni zastupnici upravo zasijali sjeme koje neće nikada roditi plodovima, već kukoljem, koji se odvaja od žita, reže, i baca u oganj nebeski. Što se tiče zastupnika stranke ili partije HDZ BiH situacija s njima je oduvijek jasna članovima URB HVO-a ŽZH, pa i svim Hrvatima u BiH koji su zbog njih i njihove politike napustili svoja vjekovna ognjišta čime su učinili veća zla Hrvatima BiH nego Osmanlije. I od njih nismo niti očekivali da se odreknu sebe ili da se izdignu iznad sebe te glasuju po svojoj savjesti jer oni su svoju savjest davno izgubili učlanjenjem u stranku HDZ BiH,a sve kako je to od njih zatražila Marija Lovrić zastupnica HSP dr.Ante Starčević, na čemu joj se od srca zahvaljujemo, te će ona od dana današnjeg ostati naša heroina koja ima srce i dušu, te sve naše simpatije.

A što se tiče zastupnika HDZ 1990 iz Ljubuškog gdje su sva trojica glasovala za predloženi zakon premda su u istoj skupštini prije kojih godinu dana glasovali protiv federalnog zakona, odista će biti jako zanimljivo kako će oni svoje postupke opravdati pred članovima UZB/Borci BiH iz Ljubuškog. Jer nikakve sveze nema federalni zakon sa ovim županijskim. Nitko njih nije mogao natjerati da glasuju ZA ovaj zakon ili protiv njega. Ovdje se radilo o njihovoj savjesti koja j nakon njihovog ZA postala jako upitna. Na ovo pitanje će javnosti konačno morati odgovoriti i njihov predsjednik Ilija Cvitanović.

Stoga Mariji Lovrić i zastupniku Zvonku Jurišiću sve pohvale jer su se odrekli sebe kako bi svjedočili istinu koja nema alternative. A tu istinu su danas pokušali ubiti predstavnici svih braniteljskih udruga u Skupštini koji su napustili skupštinu kada se glasovalo čime su zapravo pokazali kako se njih zapravo ovaj zakon ne tiče osim dvije udruge URB HVO-a ŽZH i UZB/Borci BiH, što su predstavnici tih dvije udruge uvijek naglašavali .

Tu istinu su pokušali ubiti ministar Branitelja ŽZH Mladen Begić kao i navedeni zastupnici u Skupštini ŽZH i morati će ostatak svojih života kao i članovi naše udruge živjeti s time. A živimo na jako uskom prostoru gdje će netko od nas prigodom naših susreta koji su neminovni u ugostiteljskim objektima, crkvama, svadbama, sahranama, na ulici, slučajno, bilo gdje morati obarati pogled. A taj pogled koji će naši članovi upućivati u njihove oči jasno će im sve reći. Za vijeke vjekova. Amen.

Na kraju poštovani članovi udruge dužni smo Vam poručiti kako borba za naša i vaša prava nikada neće prestati jer znamo kako smo u pravu za razliku od ovih gore navedenih. Koje i kakve metode ćemo koristiti protiv navedenih izdajnika naših ideala i snova neka neko kraće vrijeme ostanu tajna za sve nas,ali znajte kako smo vareni i pečeni u svim varijantama zaštite naših prava za razliku od navedenih izdajnika u federalnom parlamentu i Skupštini ŽZH.

VAŽNA NAPOMENA:Ukoliko netko od gore navedenih zastupnika koji su bili ZA usvojeni zakon nije bio danas u Skupštini ŽZH taj bi zacijelo i da je bio glasovao ZA zakon,tako da se nema pravo ljutiti ukoliko je njegovo ime navedeno među izdajnicima razvojačenih Branitelja HVO-a. Opravdano držimo kako je svaki zastupnik prije održavanja sjednice Skupštine ŽZH imao dovoljno dana da pismenim ili telefonskim putem izvijesti predstavnike URB HVO-a ŽZH i UZB/Borci BiH hoće li ili neće podržati zakon, tako da ga izostanak sa sjednice ne abolira.

URB HVO-a ŽZH