Dana 03.04.2019 godine u kino Sali Borak u Širokom Brijegu je održana skupština URB HVO-a ŽZH.Na skupštini je bio predviđen slijedeći dnevni red:

1.Izvještaj udruge o poduzetim aktivnostima od zadnje skupštine te udruge (27.02.2019 godine) do održavanja ove,

2.Podjela članskih iskaznica članovima udruge kao i poziv ostalim članovima koji nisu predali potrebitu dokumentaciju za izradu iste,

3.Razno i pitanja rukovodstvu udruge.

Nakon minute šutnje za sve poginule branitelje kao i za one koji su nas napustili s ovog svijeta do održavanja ove skupštine Predsjednik URB HVO-a Grada Širokog Brijega Vinko Banožić je pred molio prigodnu molitvu za pokoj svim dušama hrvatskih Branitelja iz II svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata.

Nakon toga Vinko Banožić se obratio nazočnim članovima prigodnim riječima gdje je naglasio kako URB HVO-a ŽZH zajedno s URB HVO-a Grada Širokog Brijega i svim članovima udruge iz cijele ŽZH koji poštuju statut, ciljeve i smjernice URB HVO-a ŽZH korača ka konačnom cilju kojemu se primakla na par koraka što je tek mala satisfakcija za njih i njihove obitelji u odnosu na žrtvu koju su podnijeli u Domovinskom ratu. A ciljevi ove udruge su ostvarivanje svih prava članova udruge na dobivanje braniteljskog dodatka u ŽZH te izrada i javna objava jedinstvenog registra naših članova. Napomenuo je kako se URB HVO-a ŽZH hvala Bogu odrekla principa multietičnosti što je bio kamen teret za vratom svih članova udruge jer članovi URB HVO-a ŽZH su pripadnici HVO-a i ne trebaju se toga stidjeti. A što se tiče druge komponente Armije BiH članovi udruge ne moraju te pripadnike Armije BiH mrziti već ih tretirati kao pripadnike druge komponente među kojima ima također razvojačenih branitelja u jednakom ili još gorem položaju od pripadnika HVO-a za koje se mi borimo. Jednostavno dužnost rukovodstva udruge sukladno statutu udruge je skrb i briga za članove naše udruge a oni su pripadnici HVO-a. Naglasio je kako je završna faza u rješavanju pitanja naših članova te je pozvao sve članove na jedinstvo i slogu jer samo tako se može doći do zacrtanog cilja.

Potom je riječ dobio Vlado Marušić Predsjednik URB HVO-a ŽZH koji je nazočne članove izvijestio o aktivnostima rukovodstva udruge od kojih je izdvojio službeni posjet rukovodstva udruge Zenici na sastanak s predstavnicima UZB/Borci Bih iz ZE-DO Kantona te njenih podružnica u tom kantonu kojih ima 11 gdje su predstavnici tih udruga odlučili promijeniti svoje nazive iz UZB Borci BiH u novi naziv: URB HVO-a i boraca ZE-DO Kantona i njenih podružnica zbog samovolje i nasilnih metoda u rješavanju pitanja razvojačenih Branitelja u FBiH od strane UZB/Borci BiH iz Ljubuškog,te su dogovorili s predstavnicima URB HVO-a ŽZH u dogledno vrijeme sklopiti savez udruga iz Domovinskog rata sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama u FBiH, što je samo dokaz kako URB HVO-a ŽZH vuče pravilne i na zakonu utemeljene poteze za rješavanje svih razvojačenih Branitelja u FBiH što je URB HVO-a ZE-DO Kantona sa svojim podružnicama prepoznala.

Nakon toga Marušić je naglasio kako je URB HVO-a ŽZH za svoje članove koji su dostavili valjanu dokumentaciju(uvjerenje od ureda obrane i uvjerenje od službe za Branitelje iz cijele ŽZH,kao i jednu fotografiju)izradili članske iskaznice što je tek prvi korak ka izradi jedinstvenog registra Branitelja i članova udruge iz cijele ŽZH. Slijedeći korak koji je potrebit je popunjavanje izjave pod punom moralnom, kaznenom i materijalnom odgovornošću kojom svaki član pristaje da se njegovo ime javno objavi u jedinstvenom registru Branitelja, članova udruge iz borbenih postrojbi, koji registar će biti uvjet za dobivanje braniteljskog dodatka u ŽZH. URB HVO-a ŽZH će biti prva udruga u FBiH koja će javno objaviti registar svojih članova iz borbenih postrojbi a koji je temelj za dobivanje braniteljskog dodatka u ŽZH.

Što se tiče dobivanja tog Braniteljskog dodatka Marušić je naglasio kako je URB HVO-a ŽZH došla do broja od kojih 100 i nešto članova iz cijele ŽZH premda je taj broj veći, a procjena je kako razvojačenih Branitelja HVO-a u cijeloj ŽZH iz borbenih postrojbi nema više od 700 do 1000 koji ne ostvaruju nikakva trajna mjesečna novčana primanja po osnovu učešća u Domovinskom ratu neovisno da li su ili nisu u radnom odnosu ili primaju li ili ne primaju mirovinu po osnovu rada.

Marušić se potom osvrnuo na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji čija izrada je nedavno završena,gdje je naglasio kako članove URB HVO-a ŽZH taj „Salkin“ zakon apsolutno ne interesira jer je protuustavan i protuzakonit jer diskriminira mnoge razvojačene Branitelje iz cijele FBiH. A njegova diskriminacija se ogleda u slijedećemu:

1.Nikakva dobna granica za Branitelje nije potrebita jer se u tom zakonu navodi kako egzistencijalnu naknadu a ne braniteljski dodatak po tom zakonu mogu dobiti samo razvojačeni Branitelji pripadnici oružanih snaga preko 57 godina, dok svi oni ispod 57 godina to ne mogu dobiti,

2.Nikakav uvjet kojim razvojačeni Branitelj treba dokazati učešće od 12 mjeseci kao pripadnik oružanih snaga FBiH nije potrebit navoditi kada se URB HVO-a ŽZH od svog osnutka bori za razvojačene Branitelje koji dokažu učešće u Domovinskom ratu u borbenim postrojbama od najmanje mjesec dana,

3.Nikakav uvjet nije potrebit kojim se od branitelja traži da bude na evidenciji Zavoda za zapošljavanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za tu egzistencijalnu naknadu jer branitelj ne mora biti na zavodu za zapošljavanje kako bi zatražio braniteljski dodatak,

4.Što se tiče učešća u Domovinskom ratu navodi se učešće u oružanim snagama FBiH čime se omogućava svim pripadnicima oružanih snaga i pripadnicima borbenih i neborbenih postrojbi jednakopravan tretman što nije pošteno kada se uvijek borilo za ostvarivanje prava i to isključivo za pripadnike borbenih postrojbi i nikoga više,

5.Što se tiče javne objave jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga na WEB stranici federalnog ministarstva opet pucanj u prazno jer je federalno ministarstvo Branitelja samo kopiralo jalov pokušaj ministarstva Branitelja RH kojim je to ministarstvo prije par godina objavilo javno svoj registar Branitelja na kojemu je mjesto našlo preko 550 000 pripadnika HV-e i što je konačno povučeno pa sada taj registar nije javan a od njegove objave nitko nije imao ništa.

6.Zbog manjkavosti ponuđenog i diskriminirajućeg zakona ministar Bukvarević je najavio kako će radna skupina koja je radila na njegovoj izradi obići sve županije kako bi lobirala za taj zakon i predložila svim županijama izmjene postojećih zakona o dopunskim pravima branitelja gdje je Marušić naglasio kako URB HVO-a ŽZH već ima spreman tim koji će poradi svih razvojačenih Branitelja osporavati taj Salkin zakon i sve njegove prijedloge izmjena i dopuna postojećih zakona o dopunskim pravima razvojačenih branitelja u ŽZH.

Zbog svih tih razloga od mnogo prije izrade Salkinog zakona URB HVO-a ŽZH je krenula u institucionalnu borbu za rješavanje prava svojih članova u ŽZH i RH i daleko je odmakla. Načinila je financijsku konstrukciju i sve aspekte plaćanja braniteljskog dodatka za svoje članove od strane ŽZH.Rekao je kako se URB HVO-a ŽZH bori i to ne samo za ostvarivanje prava svojih članova već i udovica razvojačenih branitelja koji su bili pripadnici borbenih postrojbi a nisu ostvarili nikakva prava po osnovu učešća u Domovinskom ratu i takve udovice se već javljaju u udrugu. U svojoj završnoj riječi je rekao kako cijeni žrtvu koju su podnijele obitelji poginulih,nestalih i zatočenih Branitelja, RVI, te svi drugi pripadnici HVO-a, no smatra kako je skupina razvojačenih Branitelja HVO-a skupina najčasnijih sinova države BiH jer su sve to branitelji u godinama, mnogi su umrli, mnogi teško oboljeli dok je velika većina njih na rubu socijalne i ekonomske isključivosti i od završetka Domovinskog rata pati a prati tko je sve dobio prava iz rata a s njim nema nikakve sveze što su sve okolnosti koje su dovele do njihove smrti, suicida ili obolijevanja a sve zbog šutnje države BiH i njenih županija koje su se trebale odmah po završetku rata sustavno o njima skrbiti, dok su ovi potonji uživali sve blagodati koje najvećim dijelom pripadaju razvojačenim Braniteljima koji su upravo na svojim rukama iznijeli mrtve i ranjene kolege.

Stoga je pozvao sve članove da prikupe osobne podatke o svojim ratnim zapovjednicima i trojici ratnih kolega poradi popunjavanja izjava koje će biti preduvjet za izradu jedinstvenog registra naših članova iz cijele ŽZH koji će imati pravo na braniteljski dodatak, dok svi oni koji ne budu željeli potpisati izjavu u učešću u Domovinskom ratu čiji obrazac posjeduje URB HVO-a neće moći računati na braniteljski dodatak. Napomenuo je kako će se iduća skupština udruge održati najkasnije za desetak dana na kojoj će se popunjavati izjave i izraditi  najkasnije u drugoj polovici travnja 2019 godine.

Nakon Marušića riječ je dobio Borislav Brzica tajnik URB HVO-a ŽZH iz Gruda koji je u svom kratkom obraćanju naglasio kako je prepoznao ciljeve i planove ove udruge kojoj se priključio odmah prigodom njenog osnutka te je zajedno s rukovodstvom udruge a poglavito s Vladom Marušićem učestvovao na niz sastanaka u FBiH i RH gdje su tražili i dobilo određena prava za članove udruge. Naglasio je također kako je određen broj članova URB HVO-a ŽZH odabrao drugi put u rješavanju svojih prava te se priključio UZB Borci BiH iz Ljubuškog čije metode su u potpunoj suprotnosti s metodama URB HVO-a ŽZH a one su nasilne i rušilačke metode kojim se blokiraju važnije prometnice u FBiH i granični prijelazi čime se onemogućava nesmetan prolaz ljudi,robe i usluga i što uvijek može dovesti do žrtava i nesagledivih posljedica za sve učesnike u prometu protiv čega se URB HVO-a ŽZH bori, no naglasio je to je njihov izbor i on je i takvim članovima poželio sreću u ostvarivanju njihovih prava.

Naglasio je također kako čvrsto vjeruje kako će URB HVO-a uz pomoć Boga i rukovodstva udruge doći do svog cilja što njeni članovi odavno zaslužuju.Isto tako rekao je kako se URB HVO-a u zadnjem periodu intenzivno bori za dobivanje ureda u Gradu Širokom Brijegu što je preduvjet njenog normalnog rada i gdje su pregovori za dobivanje tog ureda u završnoj fazi.

Poslije obraćanja Borislava Brzice podijeljene su članske iskaznice prisutnim članovima i prikupljena dokumentacija za članove koji nisu učinili prije.

URB HVO-a ŽZH

OBAVIJEST: Jedinstveni registar Branitelja članova udruge URB HVO ŽZH biti će javno objavljen na portalu SiokiBrijeg.info