Uz razrješenja, odluke o dodjeli zemljišta, donešena uredba o oduzimanju imovine pribavljene kaznenim djelom

Vlada ŽZH na 33. sjednici donijela Uredbu za U srijedu 16. ožujka 2016. godine u Širokom Brijegu je održana 33. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke, na kojoj je Vlada donijela Uredbu o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine.

Ovom Uredbom uređuje se postupak prodaje, najma, čuvanja, održavanja i uništenja imovine privremeno ili trajno oduzete na temelju odluke nadležnog suda u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.

Donešene su iduće Odluku:

Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada u dijelu k. č. broj 6149/2 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada u dijelu k. č. broj 6149/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada u dijelu k. č. broj 2019/1 k. o. Ljubotići, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada u dijelu k. č. broj 36/1 k. o. Ljubotići, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada u dijelu k. č. broj 1468 k. o. Dobrkovići, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada u dijelu k. č. broj 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada u dijelu k. č. broj 408 k. o. Dužice, Široki Brijeg;

Odluku o proglašenju 25. ožujka 2016. godine (Veliki petak) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG u sastavu: Denis Primorac, Mile Pejić, Branka Landeka, Tomislav Naletilić i Frano Rupčić, kao i Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG u sastavu: Tomislav Naletilić, Branka Landeka, Mario Bajto, Antonio Radić i Mile Pejić.

Bože Bago, mag. oec. Iz Posušja, imenovan je za vršitelja dužnosti direktora gospodarskog društva Tvornica kružnih pila d. d. Posušje.

Vlada je usvojila Izvješća o radu za 2015. godinu Ministarstva financija; Ministarstva gospodarstva; Ministarstva pravosuđa i uprave; Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa; Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi; Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Programe rada za 2016. godinu Ministarstva financija; Ministarstva gospodarstva; Ministarstva pravosuđa i uprave; Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa; Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi; Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Vlada je primila k znanju, a isti će biti usvojeni prilikom usvajanja Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke