Home slajd Uspostavlja se poseban Zakon – Napad na novinare kao teži oblik krivičnog djela napada na službenu osobu !

Uspostavlja se poseban Zakon – Napad na novinare kao teži oblik krivičnog djela napada na službenu osobu !

0
Uspostavlja se poseban Zakon – Napad na novinare kao teži oblik krivičnog djela napada na službenu osobu !

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Specijalnim izvještajem o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini i preporukama koje je predložila Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH snažno podržava slobodu medija i najoštrije osuđuje napade na novinare te je za realizaciju preporuka proisteklih za Vijeće ministara BiH iz ovog izvještaja zadužilo ministarstva sigurnosti i pravde, kao i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Ministarstvo sigurnosti će zajedno s resornim ministarstvima i tijelima vlada entiteta i županije te Brčko Distrikta BiH sudjelovati na redovnim sastancima s organizacijama civilnog društva na kojima bi se razmjenjivale informacije iz ove oblasti.

Istovremeno će Ministarstvo pravde i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zajedno s resornim ministarstvima entiteta, županija i odjelima Brčko Distrikta BiH s predstavnicima organizacija i udruženja koja predstavljaju i okupljaju novinare kontinuirano organizirati i održavati sastanke i uspostaviti druge oblike redovne komunikacije putem kojih bi se omogućilo ukazivanje na pritiske na novinare.

Ministarstvo pravde BiH će, u skladu s preporukom Ombudsmena BiH, zajedno s ministarstvima pravde na svim nivoima u BiH razmotriti mogućnost da se napad na novinare definira kao posebno krivično djelo ili teži oblik krivičnog djela napada na službenu osobu u vršenju službene dužnosti. Ombudsmeni su preporučili i da napad na novinare bude definiran u zakonima o javnom redu i miru kao poseban prekršaj.

Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH početkom ove godine usvojilo Akcijski plan za obrazovanje iz ljudskih prava za novinare i medijske profesionalce, čime je nastavljena realizacija obaveza koje naša zemlja ima u provedbi Svjetskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

SirokiBrijeg.info