S obzirom na medijske natpise i obraćanje stanara širokobriješkog naselja „Zorićevina“ za gradnju na lokalitetu „Zorićevina“, ovim putem smo dužni obavijestiti građane Širokog Brijega o istom.

U Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, u čijoj je nadležnosti izdavanje dozvola za gradnju, nije podnesen niti jedan zahtjev za izgradnju višestambenog ili bilo kakvog drugog objekta na „Zorićevini“.

Također, napominjemo da su se zainteresirani stanari „Zorićevine“ obraćali Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, a u više navrata su obaviješteni da Služba nema saznanja o predmetnoj izgradnji.

Uvid u prostorno-plansku dokumentaciju koju posjeduje Grad Široki Brijeg, svi zainteresirani građani mogu izvršiti svakom radnim danom u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, kao i dobiti obrazloženje iste.

Kad investitor, a to mogu biti i stanari „Zorićevine“, podnese zahtjev za izgradnju na predmetnom lokalitetu, nadležna služba, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, dužna je postupiti sukladno zakonskoj proceduri, tj. prema Zakonu o upravnom postupku, važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i ostalim podzakonskim aktima, te javnost pravodobno obavijestiti o istom.

Ukoliko dođe do eventualne bespravne gradnje na tom ili bilo kojem drugom zemljištu na području Širokog Brijega građani se mogu obratiti nadležnoj službi Grada Širokog Brijega, a to je Služba za gospodarstvo, Odjel za inspekcijske poslove.

Također, Ured gradonačelnika i gradonačelnik Miro Kraljević, na raspolaganju su stanarima naselja „Zorićevina“ kao i svim građanima Širokog Brijega.

Ured gradonačelnika Širokog Brijega

Poštovani sugrađani, susjedi i vlastodršci, obraćaju vam se stanovnici širokobriješkog naselja Zorićevina