Na zasjedanju Skupštine ŽZH dana 30.kolovoza 2019. godine (petak) vođena je zanimljiva rasprava između zastupnika HSP-a BIH Zvonke Jurišića i ministra hrvatskih Branitelja ŽZH Mladena Begića. Zastupnik u skupštini ŽZH Jurišić je postavio nekoliko pitanja ministru Begiću a ona su se ticala usvojenog zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH u oba doma Parlamenta FBiH, te pitanja naplate ulaza na dan Branitelja u Viru, općina Posušje.

U prvom pitanju zastupnik Jurišić se osvrnuo na jako konstruktivnu raspravu koja je vođena u svezi navedenog zakona dana 07.svibnja 2019. godine u istoj skupštinskoj sali u kojoj je ministar Begić napomenuo kako taj zakon krši nekoliko zakona te međunarodnih konvencija od kojih je izdvojio slijedeće:

-Međunarodnu konvenciju o ljudskim pravima,

-Europsku socijalnu povelju,

-Zakon o zdravstvenom osiguranju,

-Zakon o zaštiti osobnih podataka,

-Ustav ŽZH,

-Ustav FBiH između ostalog.

Zastupnik Jurišić je također napomenuo kako je ministarstvo Branitelja ŽZH federalnom ministarstvu branitelja dostavilo 8 ili 9 amandmana na ponuđeni Nacrt zakona i koliko je njemu poznato nije usvojen niti jedan, a zastupnici HDZ-a BiH u oba doma Parlamenta FBiH od kojih neki sjede u Skupštini ŽZH nisu uopće razmatrali niti jedan amandman u oba doma Parlamenta FBiH već su jednoglasno usvojili ponuđeni Nacrt Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH. Isto tako napomenuo je kako su se predstavnici dvije udruge (URB HVO-a ŽZH i UZB/Borci BiH, Vlado Marušić i Drago Grbavac) izričito odredili protiv usvajanja takvog zakona koji je po njima protuustavan, nakaradan i diskriminirajući.

Konačno je Jurišić postavio pitanje ministru Begiću smatra li se izdanim od strane određenih zastupnika HDZ-a BiH koji sjede u Skupštini ŽZH jer se nisu očitovali na ponuđene amandmane ministarstva Branitelja ŽZH u oba doma Parlamenta FBiH.

Isto tako Jurišić je upitao ministra Begića da li je upoznat s prijedlozima i sugestijama URB HVO-a ŽZH za rješavanje prava njihovih članova u ŽZH a samim time i svih razvojačenih Branitelja HVO-a ŽZH koji ne ostvaruju nikakva trajna mjesečna novčana primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u čije ime je te prijedloge i sugestije podnio predsjednik te udruge Vlado Marušić.

Ministar Begić je odmah odgovorio na drugo pitanje odgovorivši kako ministarstvo Branitelja nije organizator manifestacije Dana Branitelja u Viru, te prema tome ne snosi nikakvu odgovornost za organizaciju, ali je također napomenuo kako nije u redu naplaćivati ulaznice za takve braniteljske manifestacije.

Što se tiče prvog pitanja rekao je kako je doista na zasjedanju Skupštine rekao kako je ponuđeni nacrt zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji suprotan s nizom zakona o konvencijama o ljudskim pravima i iza toga stoji. No, ŽZH se u prvom redu očitovala o dijelu zakona koji govori o podijeljenoj nadležnosti između FBiH i županija i u tom smislu je ŽZH i djelovala ne odgovorivši izravno na postavljeno pitanje da li su njega i ministarstvo branitelja ŽZH izdali određeni zastupnici iz ŽZH koji sjede u Parlamentu FBiH(Zastupničkom i Domu naroda) jer se nisu očitovali o ponuđenim amandmanima njegova ministarstva, njih 9).

Vezano za izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima branitelja u ŽZH što je preporuka federalnog ministarstva Branitelja a sve sukladno čl.20. usvojenog zakona o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH ministarstvo Branitelja ŽZH ne da će izvršiti izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima branitelja već će donijeti potpuno novi zakon o dopunskim pravima branitelja u ŽZH do nove godine, gdje će se u taj zakon sukladno analizama tog ministarstva i Vlade ŽZH uklopiti i razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH koji nisu obuhvaćeni federalnim zakonom o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji, napomenuo je na kraju ministar Begić.

Poštovani članovi URB HVO-a ŽZH kao i svi razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH bez ikakvih trajnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u ŽZH!

Dan prije održavanja Skupštine ŽZH u Širokom Brijegu (29.kolovoza.2019 godine, četvrtak), URB HVO-a ŽZH je dala javno medijsko priopćenje kojim je pozvala zakonodavnu i izvršnu vlast u ŽZH koja je konačno mobilizirala i demobilizirala, odnosno naoružala i razoružala pripadnike HVO-a u ŽZH da preuzme na sebe obvezu plaćanja njihovih godina života koje su dali braneći svoju Domovinu, poglavito ŽZH kako bi nam svima bilo bolje, a najviše onima koji s ratom i ratnim strahotama nemaju ništa a jako lagodno i ugodno žive od plodova naše i vaše borbe.

Dana 30.kolovoza 2019 godine u Skupštini ŽZH zastupnik HSP BiH Zvonko Jurišić postavlja pitanja ministru branitelja ŽZH Mladenu Begiću koja se direktno tiču nas i naših prava. No, ovdje je također važno napomenuti kako je URB HVO-a ŽZH prije kojih 20 dana u Skupštinu ŽZH, Vladu ŽZH, te svim klubovima zastupnika u ŽZH dostavila svoje prijedloge i zahtjeve kojima od ministarstva branitelja ŽZH traži izmjene i dopune postojećeg zakona o dopunskim pravima branitelja u ŽZH gdje traži uvođenje u taj zakon 2/dvije točke koje su oslonjene na izvorni tekst Rezolucije Branitelja u FBiH i to:

1.Uvođenje braniteljskog dodatka a ne tzv. “egzistencijalne novčane naknade“ za sve razvojačene Branitelje HVO-a ŽZH iz borbenih postrojbi u visini od 6,00 KM po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu neovisno:

-o godinama njihovog života,

-neovisno o njihovim primanjima osim o primanjima po osnovu sudjelovanja u Domovinskom Ratu u BiH,

-neovisno o njihovom prebivalištu,

-neovisno o njihovoj prijavi na Zavodu za zapošljavanje,

-uz najmanje sudjelovanje 1/jedan mjesec dana u Domovinskom ratu a ne 12 mjeseci kako federalni zakon traži,

2.Uvođenje točke koja predviđa izradu zakona o jedinstvenom registru Branitelja i njegovoj javnoj objavi uz odvajnje borbenih od neborbenih postrojbi kao i javnoj objavi svih korisnika prava iz oblasti BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite) u ŽZH.

Uz te zahtjeve i prijedloge URB HVO-a ŽZH je zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u ŽZH dostavila i vjerodostojne spiskove članova URB HVO-a ŽZH (njih 112) koji su u udrugu dostavili tražene podatke o njihovom ratnom putu.

Imajući sve naprijed navedeno učinjeni su veliki pomaci u konačnom ostvarivanju prava naših članova u ŽZH za što se naša udruga nakon razlaza s UZB Borci BiH sustavno bori jer je rukovodstvo URB HVO-a ŽZH nakon događanja ispred Parlamenta FBiH od dana 23.05.2018. godine te nakon formiranja tzv. “kampa heroja“ u Sarajevu konačno shvatilo kako se prava članova URB HVO-a ŽZH jedino mogu ostvariti zakonskim putem u ŽZH na miran i institucionalan način u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ŽZH a nikako u FBiH zbog opstrukcije stranke SDA te njenih pomagača iz svih muslimansko-bošnjačkih stranaka pa čak i HDZ BiH koji zbog općih interesa te stranke i njenog rukovodstva za formiranje vlasti u FBiH i BiH uvijek ide na kartu SDA što se do sada objelodanilo tisuće puta čije su žrtve bili najčasniji sinovi države BiH, razvojačeni Branitelji bez ikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Očekujući nestrpljivo hitnu sjednicu skupštine ŽZH na kojoj će se raspravljati o uvođenju točaka Rezolucije Branitelja po zahtjevu URB HVO-a ŽZH rukovodstvo udruge i svi naši članovi se zahvaljuju zastupniku HSP-a BIH Zvonki Jurišiću koji je pokrenuo to pitanje na skupštini ŽZH od dana 30.kolovoza 2019. godine jer je to pitanje, pitanje svih pitanja odnosno pitanje par exallance što je zastupnik Jurišić opravdano uočio. Jer to pitanje rješava sudbinu najčasnijih sinova države BiH od kojih je velika većina teško oboljela,u godinama a velika većina živi u jako lošim socio-ekonomskim uvjetima.

URB HVO-a ŽZH se također ovim putem zahvaljuje i zastupnici HSP dr.Ante Starčević,gđi.Mariji Lovrić koja je odvojila vrijeme za predstavnike URB HVO-a ŽZH i u jako konstruktivnom razgovoru s njima dala im podršku koju će prezentirati na sjednici Skupštine kada s ebude raspravljalo o njihovim zahtjevima sadržanim u Rezoluciji Branitelja.

URB HVO-a ŽZH su odlučili dati podršku i zastupnicima HRS-a, te HDZ 1990 u Skupštini ŽZH, dok se ona glavna podrška očekuje od zastupnika HDZ-a BiH (njih 16), čime bi se zaokružio jedan ciklus koji tvori krug u kojemu razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH bez ikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja konačno dobivaju svoja trajna i zaslužena prava Braniteljana koja čekaju od završetka Domovinskog rata u BiH(23.12.1995 godine).

URB HVO-a ŽZH