URB HVO-a ŽZH: Otvoreno pismo u oba Doma Parlamenta FBiH, Vladi FBiH, Vladi ŽZH, Skupštini ŽZH, te GV Grada Širokog Brijega

Poštovani!

Poradi suzbijanja i smanjenja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom corona virusa(COVID-19) sve tri razine vlasti u FBiH su pokrenule aktivnosti kako bi se koliko-toliko umanjile te posljedice, te je Vlada FBiH po hitnom postupku utvrdila prijedlog svojih mjera kroz Zakon o ublažavanju negativnih posljedica od corona virusa koji je po hitnom postupku usvojen u oba Doma Parlamenta FBiH. Isti takav zakon je po hitnom postupku pripremila Vlada ŽZH koji je jučer 29.travnja.2020.godine usvojila Skupština ŽZH. Gradsko vijeće Grada Širokog Brijega je također 29.travnja 2020 godine usvojilo mjere suzbijanja posljedica od corona virusa.

Čitajući zapisnike s tih skupština i gradskog vijeća Grada Širokog Brijega te preslušavajući tonske zapise s istih zamijetili smo kako se svi zastupnici sa sve tri razine vlasti (FBiH, ŽZH i Grada Širokog Brijega) zalažu za iste stvari a one su:

-Zaštita uposlenika, te onih koji su radili a zbog pandemije corona virusa ostali privremeno bez posla,

-zaštita umirovljenika,

-zaštita vlasnika gospodarskih i privrednih subjekata,

-zaštita svih korisnika prava iz BIZ/braniteljsko – invalidske zaštite u FBIH,

-zaštita poljoprivrednih proizvođača upisanih u OPG, te u RPG (registra poljoprivrednih proizvođača) u općinama i Gradovima u FBiH,

-zaštita korisnika socijalne zaštite,

No, nitko od navedenih predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH ,ŽZH i Gradu Širokom Brijegu, čijim stopama će zacijelo krenuti i sve druge općine i Gradovi u FBiH se ne dotiče nezaposlenih osoba, Branitelja bez ikakvih primanja iz rata i inače, socijalno ugroženih osoba bez ikakvih primanja, te poljoprivrednih proizvođača koji nisu upisani ni u OPG a ni RPG po općinama i Gradovima u FBiH.

Zbog svih tih razloga URB HVO-a ŽZH je prema svim razinama vlasti u FBiH uputila svoje amandmane, prijedloge, sugestije i primjedbe na predložene zakone i mjere kako bi se pomoglo najugroženijim skupinama Branitelja bez ikakvih primanja iz rata te svim drugim nezaposlenim osobama u FBiH, ŽZH i Gradu Širokom Brijegu.

Kako bismo pojasnili svima kakvi su to prijedlozi ovim putem ćemo ih opet ponoviti:

1.Novčana pomoć od po 500 KM ODMAH svim razvojačenim Braniteljima HVO-a ŽZH bez ikakvih primanja iz rata i inače ukoliko nemaju primanja ni on a ni njegov supružnik ukoliko su u braku, a također i samcima ukoliko su glava obitelji,

2.Besplatna dodjela domaćih životinja i poljoprivrednih strojeva, te sadnog materijala svim razvojačenim Braniteljima HVO-a ŽZH bez ikakvih trajnih mjesečnih primanja iz rata ali i inače kao i svim drugim stanovnicima ŽZH koji imaju u vlasništvu i posjedu poljoprivredno zemljište pogodno za sadnju i sjetvu proljetnih kultura,neovisno jesu li u sustavu OPG i RPG, uz sudjelovanje FBiH i ŽZH u procentu od 50 do 70% od nabavne cijene takvih životinja i strojeva, dok bi korisnici trebali platiti cca 30 do 40% s rokom otplate na nekoliko godina, i uz mogućnost kompenzacije poljoprivrednih proizvoda s davateljima životinja ili strojeva,

3.Obustava svih ovršnih prijedloga protiv razvojačenih Branitelja HVO-a ŽZH i drugih stanovnika bez ikakvih primanja iz rat ali i inače dok traje pandemija corona virusa, koji dolaze od bilo koga u FBiH, ŽZH i Gradu Širokom Brijegu,

4.Moratorij na otplatu svih kredita dok traje pandemija corona virusa,

5.Oslobađanje od plaćanja duga za isporučenu el. energiju, telefon i vodu navedenim kategorijama Branitelja HVO-a ŽZH i svim drugim stanovnicima ŽZH u istoj ili sličnoj situaciji,

To su glavne mjere i prijedlozi URB HVO-a ŽZH svim razinama vlasti u FBIH od kojih smo samo dobili odgovor Ministarstva hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH koje je svojim pismenim dopisom od 14.travnja 2020.godine obavijestilo URB HVO-a ŽZH kako su osigurali novac za sve najugroženije Branitelje HVO-a ŽZH.

Nakon odgovora tog ministarstva URB HVO-a ŽZH je u nekoliko navrata pozvala svoje članove u teškoj socijalnoj i zdravstvenoj situaciji za prikupljanje potrebite dokumentacije za dobivanje financijske pomoći od strane tog ministarstva i odista su praktično svi naši članovi njih cca 20 dobili financijsku pomoć od strane tog ministarstva na svoje tekuće račune, zbog čega se zahvaljujemo ministru Branitelja ŽZH Mladenu Begiću.

Gradska vlast Grada Širokog Brijega je dala URB HVO-a ŽZH bonova u vrijednosti od 500,00 KM za nabavku sjemena i sadnog materijala u poduzeću Sjemenarna Široki Brijeg koje je iskoristilo 10 članova URB HVO-a ŽZH. Isto tako Gradska vlast Grada Širokog Brijega je osigurala više paketa kućnih potrepština za najugroženije članove svih MZ u Širokom Brijegu na čemu se opet zahvaljujemo Gradskoj vlasti Širokog Brijega.

Sada dolazimo do sjednica oba doma parlamenta FBiH, Skupštine ŽZH te Gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o mjerama suzbijanja posljedica od corona virusa jer je svima URB HVO-a ŽZH uputila svoje pismene otpravke konkretnih mjera za razvojačene Branitelje i sve druge stanovnike ŽZH a podredno i svih drugih stanovnika u FBiH, no nitko osim Gradskog vijećnika Grada Širokog Brijega Kristijan Crnjca i člana skupštine ŽZH Marije Lovrić (HSP dr Ante Starčević), te amandmana zastupnika HSP BiH Zvonke Jurišića nije spomenuo niti jednom riječju prijedloge URB HVO-a ŽZH za pomoć razvojačenim Braniteljima HVO-a i drugim stanovnicima ŽZH bez ikakvih primanja iz rata ali i inače, premda su svi imali te mjere u pismenom obliku pred sobom.

Na pitanje zastupnice Marije Lovrić ministru Begiću u svezi dopisa URB HVO-a ŽZH za pomoć razvojačenim Braniteljima HVO-a ŽZH u teškoj socijalnoj i zdravstvenoj situaciji isti je odgovorio kako je to ministarstvo osiguralo sredstva za sve najugroženije branitelje HVO-a ŽZH bez obzira iz koje su udruge. Bitno je samo da se nalaze u težoj socijalnoj ili zdravstvenoj situaciji.

Ipak o svega je najvažnije istaknuti kako nitko od prozvanih razina vlasti ne tretira i ne doživljava razvojačene Branitelje HVO-a ŽZH bez ikakvih primanja iz rata ali i inače te druge stanovnike ŽZH bez ikakvih trajnih mjesečnih primanja kao žive ljude. Jednostavno za njih te kategorije Branitelja i ljudi ne postoje. Ta davno se reklo kako „sit gladna ne razumije“.

No, takve ljude razumije URB HVO-a ŽZH i bori se za njih svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim, a to posredno čini i za sve druge stanovnike ŽZH u istoj ili sličnoj situaciji.

Nikakvi zakoni i mjere ne mogu biti pravedni ukoliko se ne dotiču najsiromašnijih od siromašnih, najugroženijih od ugroženih, ostavljenih, obespravljenih, Branitelja HVO-a ŽZH te svih drugih stanovnika ŽZH u istoj ili sličnoj situaciji a sve po uzoru kako je to tijekom cijelog svog života ukazivala jedina majka među sveticama Sveta Majka Terezija.

Uzalud su sve plaće, skupocjena odijela i haljine, ulaštene cipele svim zastupnicima u FBiH ukoliko ne vide, ne osjećaju bilo najmanjih među nama koje su oni u svojim zakonima i mjerama u širokom luku zaobišli u najtežim trenucima po sve nas a jesu. A da bi dobivali svoje “mrsne“ plaće i nadnice mi smo im dali svoje glasove na račun kojih piju i zadnju kap krvi iz naših umornih tijela. Po potrebi se čak i šale i zajebavaju na račun naše tuge i jada. Ali će im to jednom presjesti zasigurno,ali se to neće dogoditi dok većina gladnih i obespravljenih ljudi ne progleda od sljepila zvanog HDZ BiH koji je svršeno prošlo vrijeme premda još uvijek žive, kose i vodu nose i u ovom sadašnjem vremenu.

Kao dokaze za naše tvrdnje kako odista postoje mnogi Branitelji u teškoj socijalnoj i zdravstvenoj situaciji neka posluže podaci kako je samo u Širokom Brijegu preko 100 Branitelja preko Udruge dragovoljaca i veterana predalo zahtjeve za pomoć od strane ministarstva Branitelja ŽZH u Grudama dok je URB HVO-a ŽZH predala oko 20 zahtjeva, što govori kako ih je u cijeloj ŽZH takve zahtjeve predalo preko 500 i više.

Neka kao dokaz našim tvrdnjama posluži i podatak kako je preko 400 stanovnika ŽZH apliciralo u poljoprivrednu ljekarnu Agro-pet u Širokom Brijegu za besplatni nabavku pilića od 10 do 30 komada što opet nesumnjivo govori u prilog činjenici kako je dosta ljudi u Širokom Brijegu, ŽZH i FBiH odista gladno i potrebito svekolike pomoći.

Što to konačno govori svima nama? Govori nam kako je URB HVO-a ŽZH prepoznala ljude u potrebi i ponudila zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u FBiH, ŽZH, njenim općinama i Gradovima svoj program mjera koji mogu spasiti veliki broj razvojačenih Branitelja HVO-a te svih drugih stanovnika za što je odista potrebito jako malo dobre volje i potrebitih sredstava.

Ta zar nije bolje mnogima dati u ruke pecački pribor neka sami love ribu nego li im uhvatiti i dati u ruke ribu?

Neka to bude putokaz svim nama kako se može ova država vratiti na stazu uspjeha i probitka za mnoge njene stanovnike,a ne dijeliti i davati onima koji već imaju što su svih ovih godina pogubne politike za sve nas činile stranke HDZ BiH, SDA te SNSD jer su sve proistekle iz iste kuhinje novokomponiranih lopova građana BiH,pravnih,ideoloških pa čak i bioloških slijednika KPJ ili SKJ?

Vrijeme im je reći: DOSTA!!

URB HVO-a ŽZH