Univerzitet u Sarajevu nezakonito nostrificirao diplome iz svadbenog salona u Grudama

Blizu 140 osoba iz Hercegovine je 2006. godine za samo šest mjeseci položilo 27 ispita na Fakultetu za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici – Fabus, piše Patira.

Svi koji su završili za godinu dana takav fakultet dobili su status diplomiranih ekonomista. Među diplomcima iz svadbenog salona u Grudama, gdje su hercegovački studenti slušali predavanja, bio je i direktor Granične policije Zoran Galić.

Pošto je diploma Fabusa dobijena sa stranog univerziteta, dakle iz Srbije, te diplome su se morale nostrificirati u Bosni i Hercegovini.

Brojne diplome Fabusa nije želio nostrificirati niko na području zapadne Hercegovine. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama o nostrifikaciji i ekvivalenciji stranih obrazovnih isprava Zapadnohercegovačke županije, priznaju se samo Rješenja o nostrifikaciji i ekvivalenciji stranih obrazovnih isprava izdatih od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačke županije i to u svrhu nastavka školovanja, zaposlenja i ostvarivanja svih ostalih prava za čije je ostvarenje potrebno priložiti odgovarajuću obrazovnu ispravu.

Novinari portala Ljubuški.net su izravno pitali Ekonomski fakultet iz Mostara o diplomama Fabusa. Odgovoreno im je: „Sve diplome Fabusa u Hercegovini su falš. Naš fakultet je mjerodavna institucija za nostrifikaciju i ekvivalenciju diploma. Dobili smo puno upita o diplomama Fabusa i naš stav je uvije bio negativan. Diploma Fabusa nije ekvivalentna diplomi sa Ekonomskog fakulteta u Mostaru“, odgovoreno je iz Mostara.

Diplomu Fabusa, dakle, niko u Hercegovini nije želio nostrificirati, jer je bilo očito da se radilo o ekspres fakultetu i studiju. Patria saznaje da se nostrifikacija za Fabusove ekspres diplome potom organizirala u Sarajevu. Univerzitet u Sarajevu je nostrificirao diplome Fabusa. Urađeno je to sa Fabusovom diplomom direktora Granične policije Zorana Galića 2009. godine. U odluci o nostrifikaciji tadašnji rektor se pozvao na Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava, prema još važećem Službenom listu SRBiH br. 7/88 – Prečišćeni tekst.

Samo ovlašan pogled na taj Zakon na koji su se pozvali iz Sarajevskog univerziteta na čelu sa tadašnjim rektorom dr. Farukom Čaklovicom, pokazuje da je ta nostrifikacija nezakonita. Naime u članu 6. Zakona stoji da nostrifikaciju vrši odgovarajući fakultet, viša škola ili umjetnička akademija, dakle visokoškolska organizacija i to iz oblasti i discipline obrazovne ustanove istog ili približnog obrazovnog nivoa.

Prema ovim uslovima, diplome Fabusa je, prema zakonu, mogao nostrificirati samo Ekonomski fakultet u Sarajevu. Zašto je to nezakonito uradio Univerzitet u Sarajevu, pitanje je za organe koji moraju štititi zakone ove države.

fabus zorangalić17620161

Na osnovu te sarajevske nostrifikacije Zoran Galić je postao direktor Granične policije. Pitanje je koliko je takvih nezakonitih nostrifikacija do sada uradio Univerzitet u Sarajevu.

NAP.ba