Home Ostale rubrike Auto - Moto UGP: Zbog ne provođenja zakona od strane mjerodavnih tijela vlasti, gospodarstvenici trpe nepotrebne troškove!

UGP: Zbog ne provođenja zakona od strane mjerodavnih tijela vlasti, gospodarstvenici trpe nepotrebne troškove!

0
UGP: Zbog ne provođenja zakona od strane mjerodavnih tijela vlasti, gospodarstvenici trpe nepotrebne troškove!

Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (ZoOSP), koje su objavljne u Službenom glasniku BiH, broj 8/17 i koje su stupile na snagu 15. veljače 2017. godine, došlo je do značajnih izmjena, koje pamtimo, prije svega, po znatno povećanim kaznama za određene prekršaje iz navedenog zakona. Mjerodavni za primjenu novih strožih kazni su ODMAH počeli s primjenom istih u praksi. Tako se, npr., vožnja i 21 km/sat iznad dopuštene brzine sankcionira novčanom kaznom od 100 KM i oduzimanjem vozačke dozvole na 30 dana, što je jako stroga mjera za relativno mali prekršaj. O problemu koje imaju gospodarstvenici i njihovi zaposlenici zbog toga, ispred Udruge gospodarstvenika Posušje, javno smo iznijeli svoje mišljenje još u travnju 2017, kazali su iz UGP Posušje.

Temeljem članka 255. ZoOSP, mjerodavna tijela moraju uskladiti sve propise iz oblasti cestovnog prometa iz svoje mjerodavnosti s novim izmjenama i dopunama ZoOSP u roku od šest mjeseci od dana stupanja zakona na snagu. Iako je prošlo više od godinu dana, navedena tijela još uvijek nisu uskladila sve propise kako im nalaže zakon, pa tako ni Pravilnik o tehničkim pregledima vozila, Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima vozila i Pravilnik o registriranju vozila.

Navedeni pravilnici su u suprotnosti s važećim ZoOSP, članak 218. i 219. Zbog njihove primjene vlasnici vozila imaju dodatne financijske troškove koje temeljem ZoOSP ne bi trebali imati. Pored direktnih finacijskih troškova oni trpe i troškove zbog izgubljenog vremena za obavljanje nepotrebnih tehničkih pregleda.

Npr., kod registracije novoproizvedenih vozila traži se i dokaz o tehničkoj ispravnosti (tehnički pregled) iako to u članku 218., stav 1. ZoOSP nije propisano (potrebno je samo identificirati vozilo). Prema navedenom članku, redoviti tehnički pregled radi se tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije vozila, te tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 48 mjeseci od dana prve registracije vozila, a tek vozila stara četiri i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom svakog 12. mjeseca od posljednjeg redovitog tehničkog pregleda.

Isti slučaj je i sa preventivnim pregledima. Vlasnici vozila još uvijek moraju raditi preventivne tehničke preglede svakih šest mjeseci i za teretna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 7,5 t, iako to člankom 219., stavak 3. ZoOSP nije propisano.

Tako je i sa redovitim šestomjesečnim tehničkim pregledima za vozila starija od pet godina koji više nisu obvezni.

Zbog svega navednoga, ispred Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP), upućen je Zahtjev ministru komunkacija i prometa BiH Jusku i federalnom ministru prometa Lasiću da žurno, a sukladno članku 255. ZoOSP, usklade sve propise iz područja cestovnog prometa sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH sukladno njihovoj nadležnosti.

Zahtjev ispred UGP-a da se Pravilnik o ispušnim plinovima, temeljem kojeg se, također, suprotno ZoOSP, kod vršenja tehničkog pregleda naplaćuje neprimjereno visoka naknada za eko test, stavi van snage, poslan je ministru Lasiću još u ožujku prošle godine. Kako je pravilnik još uvijek na snazi, u UGP-u se ispituje način pokretanja postupka stavljanja van snage tog pravilnika kod Ustavnog suda.

UGP