U Posušju održana akcija pošumljavanja kako bi se spriječila nelegalna odlagališta otpada

Ovih dana u Posušju je održana akcija pošumljavanja, točnije na području Vučipolja. Na inicijativu Uprave za šume Županije Zapadnohercegovačke i Javnog poduzeća Rudnici Boksita Posušje sanirano je nekoliko površinskih iskopnih rupa, te su na istima zasađene sadnice bijelog bora.

Posljednjih godina problem ovakvih rupa bio je česta tema u javnosti i iz tog razloga odlučilo se za saniranje istih. Neke od ovih rupa postale su odlagališta štetnog otpada i s vremenom se pretvarale u divlje deponije. Cilj ovakvih akcija je spriječiti nelegalno odlaganje otpada i širenje zaraze, te stvaranje novih šumskih površina.

Akcija je održana u suradnji s Srednjom strukovnom školom Posušje i omladinskom školom Hrvatskog športskog kluba Posušje. U akciji je sudjelovalo više od 50 članova spomenutih organizacija koji su zasadili više od 10.000 sadnica.

Akciju pošumljavanja podržalo je Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, te je najavljen nastavak ovakvih akcija kako bi kroz nekoliko narednih godina sanirali sve ovakve rupe i zasadili što veći broj sadnica.

Uprave za šume ŽZH