U Franjevačkoj galeriji otvorena izložba ‘ KAMENIM JEDRIMA PUT NEBA ILI POSVEĆENJE KRIŽU’

ŠIROKI BRIJEG – U Franjevačkoj galeriji otvorena je izložba mladog i darovitog Mate Turića (Mata CROata) i pod nazivom ‘ KAMENIM JEDRIMA PUT NEBA ILI POSVEĆENJE KRIŽU’.

Mata Croata je završio Klesarsku školu u Pučišćima na Braču za klesarskog tehničara a potom i Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Za njegove umjetničke radove kritičari kažu da maštovito koristi temu jedro. Oprostoruje ga u kamenu i stvara nove odnose mora i kamena, kamena i mora. Smjelo osamostaljuje reljef, pušta ga u prostor.

pkh18032016 4

Likovna kritičarka Branka Hlevnjak stalno prati njegov rad. Lani ga je proglasila najdarovitijim mladim umjetnikom godine.

„Nakon što je na Braču naučio voljeti kamen i klesati ga po svim propisima razumijevanja materijala i zanata, naučenom vještinom radio je restauratorske poslove na zahtjevnoj Bolleovoj neogotici zagrebačke katedrale, Mate Turić (umjetničkog imena Mata CROata) upravo je na širokobriješkoj Likovnoj akademiji diplomirao zaokruživši tako svoje kiparsko školovanje. A potom je radom, disciplinom i osobitim žarom pustio mašti na volju da ga vodi u umjetnička istraživanja, otkrića, propitkivanja, nadahnuća i ostvarenja prepuna vjere, ljubavi, radosti i one kreativne mudrosti koju često u likovnoj umjetnosti kad joj ponestanu riječi uspoređujemo s poezijom. A poezija je vrhunska manifestacija duha. Od diplomskog rada Akademije mostarskog Sveučilišta do danas mladi je umjetnik razrađivao mogućnosti tada odabranog motiva kamenih jedara. Apstrahirajući oblik na suvremeni kiparski znak, oslonjen na bit konstrukcije jedra i jedrilja, na križ jarbola i njegove varijacije te korablju (lađu) kao nosač, mladi se umjetnik pun vjere i nadahnut duhom koji ga od umjetničkih početaka darežljivo puni kreativnom energijom, uputio ovim ciklusom svojom kamenom fl otom put neba“, rekla je likovna kritičarka Branka Hlevnjak.

Grad Široki Brijeg