U četvrtak 7. veljače 2019. godine, s početkom u 10.ᴼᴼ sati, održat će se 6. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika sa 3., 4. i 5. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke,

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu,

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu,

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2019. godinu,

5. Izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2018. godinu,

6. Prijedlog Rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg,

7. Prijedlog Rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude,

8. Tekuća pitanja.

Vlada ŽZH