Mile Macan (66) iz Donjih Mamića u BiH, javnosti poznatiji kao suprug sestre zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića i njegov sumještanin Ivan Tomić (55) neće biti kažnjeni zbog prijevare, odnosno zato što su lažirali dokumente na osnovi kojih su im priznati statusi hrvatskih ratnih vojnih invalida i braniteljske povlastice, piše Slobodna Dalmacija.

Temeljem lažirane dokumentacije, po optužnici zagrebačkog ODO-a, državu su oštetili za ukupno više od milijun kuna. Macan je, po tome, oštetio državu za 632.965,18 kuna, a njegov susjed Tomić za 487.951,22 kune. Naime, zagrebački Općinski sud odbio je optužbu protiv njih zbog zastare!

I to zastare koja je, po presudi, nastupila tri godine prije negoli je ODO Zagreb uopće podigao optužnicu u kolovozu 2015. godine, a koja je izmijenjena u travnju i srpnju 2018. te lipnju ove godine.

Više radnji

– Okrivljenicima je stavljeno na teret da su počinili kazneno djelo prijevare, i to Mile Macan od 7. veljače 2007. godine do svibnja 2019. godine, a Ivan Tomić od 22. ožujka 2006. godine do svibnja 2019. godine. Kazneno djelo prijevare je dovršeno kada je ostvaren njegov zakonski opis, a to je trenutak pribavljanja protupravne imovinske koristi.

Slijedom navedenog, a s obzirom na to da je činjeničnim opisom inkriminirano više vremenski odvojenih radnji, to se u konkretnom slučaju može raditi samo o produljenom kaznenom djelu prijevare. Kod produljenog djela se kao vrijeme počinjenja uzima dan posljednje radnje poduzete u sastavu produljenog djela, od kada teče rok zastare.

Iz činjeničnog opisa djela koje im je stavljeno na teret proizlazi da su okrivljenici posljednju konkretnu radnju počinjenja djela poduzeli 30. studenoga 2007. godine kada su podnošenjem zahtjeva za dodjelu stambenog kredita doveli u zabludu djelatnike Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Prema KZ/97 koji je u to vrijeme bio na snazi, zastara kaznenog progona za kaznena djela s propisanom kaznom zatvora u trajanju do 5 godina nastupa protekom 5 godina od počinjenja kaznenog djela.

U konkretnom slučaju je zastara kaznenog progona u odnosu na Milu Macana i Ivana Tomića nastupila 30. studenoga 2012. godine – stoji u obrazloženju nepravomoćne presude suca Marijana Bertalaniča.

Macana se teretilo da je 7. veljače 2007. godine zagrebačkom Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb podnio zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u kojem je neistinito naveo da je 23. studenoga 1991. godine, kao pripadnik IX. bojne HOS-a, ranjen u Stonu, pri čemu mu je uslijed eksplozije granate ozlijeđena kralježnica i glava.

Uz zahtjev je dao i lažnu potvrdu o stradavanju pripadnika oružanih snaga RH od 16. siječnja 2006. godine, lažirani prijepis nalaza iz protokola hitnog kirurškog prijema Klinike za kirurgiju, KBC Split od 13. siječnja 2006. godine te lažnu medicinsku dokumentaciju KB Mostar, iako je, stoji u presudi, “znao da su navedene isprave neistinite i da nije ranjen 23. studenoga 1991. godine kao pripadnik IX. bojne HOS-a”.

Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, ne sumnjajući u dokumentaciju kao i lažirane potvrde o stradavanju i ratnog puta na njegovo ime izdanih od Zajednice udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga od 7. lipnja 2006. godine, a nakon dobivenog nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva u srpnju 2007. godine rješenjem mu je priznalo status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata V. skupine sa 70 posto oštećenja organizma.

Macan je dobio osobnu invalidninu od 1109,22 kune mjesečno. U studenom 2007. godine je podnio zahtjev za dodjelu stambenog kredita za izgradnju kuće te je dobio rješenje o pravu na stambeni kredit u iznosu od 31.500 eura uz pravo na popust pri otplati kredita od 70%. Dakle, bio je obvezan vratiti 9450 eura, dok ostatak nije trebao vratiti.

Početkom kolovoza 2011. dobio je rješenje koji mu se kao posljedica 100-postotne ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske priznaje pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad u iznosu od 5347,62 kuna mjesečno, koja mu je isplaćivana od 23. rujna 2010. do svibnja 2019. godine.

Nadalje, Ministarstvo branitelja RH mu je na temelju statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, “ne sumnjajući u osnovanost njegovog statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida”, dodijelilo pravo na dionice trgovačkih društava u RH ukupne nominalne vrijednosti 53.400 kuna.

Tako je stekao 8 dionica “Adriatic Croatia International Club” d.d., 97 dionica “Tisak” d.d. i 298 dionica “Kutjevo” d.d. Prema optužbi, na osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida mu je od 14. studenoga 2007. do svibnja 2019. godine isplaćeno 161.946,12 kune osobne invalidnine, a od 23. rujna 2010. do svibnja 2019. isplaćeno mu je ukupno 554.017,64 kune na ime invalidske mirovine.

Njegov sumještanin Tomić je, po presudi također, dao lažiranu dokumentaciju da je ranjen 23. studenoga 1991. u Stonu kao pripadnik IX. bojne HOS-a te da su mu od granatiranja ozlijeđeni kralježnica, vrat i čelo. I on je na osnovi falsificirane dokumentacije dobio 70-postotni invaliditet te stambeni kredit od 63.000 eura.

I on je na kredit dobio popust od 70 posto, pa se obvezao vratiti samo 18.900 eura. I on je dobio dionice ukupno vrijedne 53.400 kuna i to 8 dionica HUP Zagreb, 16 dionica Kaštelanski staklenici d.d. te 102 dionice Luka Rijeka d.d.

Koliko su zaradili

Mile Macan

161.946,12 kn osobne invalidnine 554.017,64 kn invalidske mirovine

22.050 eura popusta na stambeni kredit 53.400 kn u dionicama

Ivan Tomić

44.100 eura popusta na stambeni kredit 53.400 kn u dionicama.

Vladimir Urukalo / Slobodna Dalmacija