Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH” br: 66/13 i 100/13), članka 2. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br: 17/14), te odluka Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega, br. 01-02-115/16-6 od 30.03.2016.g., 01-02-199/16-4 od 22.06.2016.g., kao i odluke br. 01-02-232/16-4 od 03.08.2016.g.,Gradonačelnik Širokog Brijega raspisuje

OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su građevinska zemljišta u posjedu i vlasništvu Grada Širokog Brijega, ul. Fra Didaka Buntića 11., 88 220 Široki Brijeg označena kao:
– k.č. 1338/21 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/265 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 990 m2,
– k.č. 1338/23 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/267 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 1125 m2,
– k.č. 2613/7 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/609 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 954 m2,
– k.č. 2613/12 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/704 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 1079 m2,
– k.č. 2613/13 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/705 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 1001 m2,
– k.č. 2613/14 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/706 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 900 m2,
– k.č. 2613/15 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/707 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2,
– k.č. 2613/16 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/708 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2,
– k.č. 2613/17 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/709 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 875 m2,
– k.č. 2613/18 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/710 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2,
– k.č. 2613/19 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/711 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2,
– k.č. 2613/20 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/712 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 1080 m2,
– k.č. 765/16 k.o. Dobrkovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1683/1024 k.o. Britvica po staroj izmjeri površine 886 m2,
– k.č.1050/12 k.o. Kočerin po novoj izmjeri, odnosno k.č. 874/1420 k.o. po staroj izmjeri površine 510 m2,
– k.č.2322/12 k.o. Trn po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1/294 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 1440 m2,
– k.č. 4499/12 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/262 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 621 m2,
– k.č. 4499/13 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/263 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 607 m2,
– k.č. 4499/14 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/264 k.o.Crnač po staroj izmjeri površine 600 m2,
– k.č. 4499/15 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/265 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 655 m2,
– k.č. 4499/17 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/267 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 583 m2,
– k.č. 4499/18 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/268 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 560 m2,
– k.č. 2890/20 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 33238 m2,
– k.č. 1726/2 k.o. Trn po novoj izmjeri, odnosno k.č. 3355/6 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 5042 m2,
– k.č. 255/6 k.o. Ljuti Dolac po novoj izmjeri, odnosno k.č. 278/33 k.o. Ljuti Dolac po staroj izmjeri površine 1056 m2.

2. NAMJENA

Parcele navedene u točki 1.označene kao k.č. 2890/20 k.o. Knešpolje, k.č. 1726/2 k.o. Trn i k.č. 255/6 k.o. Ljuti Dolac namijenjene su u svrhu izgradnje poslovnih objekata, ostale parcele naveden u točki 1. ovog oglasa namijenjene su u svrhu izgradnje stambenih objekata.
Bliži uvjeti izgradnje objekata i obim uređenja građevinskog zemljišta utvrđeni su urbanističko-tehničkim uvjetima.

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za građevinska zemljišta iz točke 1., za parcelu označenu kao:
– k.č. 1338/21 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/265 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 990 m2 iznosi 2.970,00 KM (dvijetisućedevetsto i sedamdeset konvertibilnih maraka),
– k.č. 1338/23 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/267 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 1125 m2iznosi 3.375,00 KM tritisućetristosedamdeset i pet konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/7 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/609 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 954 m2 iznosi 3.816,00 KM (tritisućeosmsto i šesnaest konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/12 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/704 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 1079 m2 iznosi 4.316,00 KM (četiritisućetristo i šesnaest konvertibilnih maraka,
– k.č. 2613/13 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/705 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 1001 m2 iznosi 4.004,00 KM (četiritisuće i četiri konvertibilne marke),
– k.č. 2613/14 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/706 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 900 m2 iznosi 3.600,00 KM (tritisuće i šesto konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/15 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/707 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2 iznosi 3.360,00 KM (tritisućetristo i šezdeset konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/16 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/708 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2 iznosi 3.360,00 KM (tritisućetristo i šezdeset konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/17 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/709 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 875 m2 iznosi 3.500,00 KM (tritisuće i petsto konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/18 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/710 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2 iznosi 3.360,00 KM (tritisućetristo i šezdeset konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/19 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/711 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2 iznosi 3.360,00 KM (tritisućetristo i šezdeset konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/20 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/712 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 1080 m2 iznosi 4.320,00 KM (četiritisućetristo i dvadeset konvertibilnih maraka).
– k.č. 765/16 k.o. Dobrkovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1683/1024 k.o. Britvica po staroj izmjeri površine 886 m2 iznosi 3.101,00 KM (tritisućesto i jednu konvertibilnu marku),
– k.č.1050/12 k.o. Kočerin po novoj izmjeri, odnosno k.č. 874/1420 k.o. po staroj izmjeri površine 510 m2 iznosi 1.785,00 KM (tisućesedamstoosmdeset i pet konvertibilnih maraka),
– k.č.2322/12 k.o. Trn po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1/294 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 1440 m2 iznosi 7.200,00 KM (sedamtisuća i dvijesto konvertibilnih maraka),
– k.č. 4499/12 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/262 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 621 m2 iznosi 2.173,50 KM (dvijetisućestosedamdeset i tri konvertibilne marke i pedeset pfeninga),
– k.č. 4499/13 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/263 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 607 m2 iznosi, 2.124,50 KM (dvijetisućestodvadeset i četiri konvertibilne marke i pedeset pfeninga),
– k.č. 4499/14 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/264 k.o.Crnač po staroj izmjeri površine 600 m2 iznosi 2.100,00 (dvijetisuće i sto konvertibilnih maraka),
– k.č. 4499/15 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/265 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 655 m2 iznosi 2.292,50 KM (dvijetisućedvijestodevedeset i dvije konvertibilne marke i pedeset pfeninga),
– k.č. 4499/17 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/267 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 583 m2 iznosi 2.040,50 KM (dvijetisuće i četrdeset konveritibilnih maraka i 50 pfeninga),
– k.č. 4499/18 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/268 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 560 m2 iznosi 1.960,00 KM (tisućudevetsto i šezdeset konvertibilnih maraka).
– k.č. 2890/20 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 33238 m2 iznosi 199.428,00 KM (stodevedesetdevettisućačetristodvadeset i osam konvertibilnih maraka),
– k.č. 1726/2 k.o. Trn po novoj izmjeri, odnosno k.č. 3355/6 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 5042 m2, iznosi 151.260,00 KM (stopedesetjednutisućudvijesto i šezdeset konvertibilnih maraka),
– k.č. 255/6 k.o. Ljuti Dolac po novoj izmjeri, odnosno k.č. 278/33 k.o. Ljuti Dolac po staroj izmjeri površine 1056 m2, iznosi 3.168,00 KM (tritisućestošezdeset i osam konvertibilnih maraka).

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELA I UVID U DOKUMENTACIJU

Parcele koje su predmet licitacije po ovom oglasu mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8 do 14 sati i to za sve vrijeme trajanja oglasa o licitaciji.
Uvid u posjedovnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega od 8 do 14 sati.

5. JAMČEVINA

Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitacije za parcelu označenu kao:
– k.č. 1338/21 k.o. Turčinovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 1338/23 k.o. Turčinovićiiznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/7 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/12 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/13 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/14 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/15 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/16 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/17 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/18 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/19 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2613/20 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 765/16 k.o. Dobrkovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č.1050/12 k.o. Kočerin iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č.2322/12 k.o. Trn iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 4499/12 k.o. Donji Crnač iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 4499/13 k.o. Donji Crnač iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 4499/14 k.o. Donji Crnač iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 4499/15 k.o. Donji Crnač iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 4499/17 k.o. Donji Crnač iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 4499/18 k.o. Donji Crnač iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
– k.č. 2890/20 k.o. Knešpolje iznosi 19.943,00 KM (devetnaesttisućadevetstočetrdeset i tri konvertibilne marke),
– k.č. 1726/2 k.o. Trn iznosi 15.126,00 KM (petnaesttisućastodvadeset i šest konvertibilnih maraka),
– k.č. 255/6 k.o. Ljuti Dolac iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka).

Iznos jamčevine sudionik licitacije je dužan uplatiti na depozitni račun Grada Širokog Brijega, broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431, svrha doznake jamčevina za kupnju zemljišta označenog kao k.č. ______ (navesti točan broj parcele) i k.o. ______ (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.

Neuspjelim sudionicima licitacije iznos uplaćene jamčevine biti će vraćen u roku od petnaest dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 0,5%.

Sudionik koji uspije na licitaciji odnosno kupi izlicitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitacije, koji uspije na licitaciji (kupac), iz neopravdanih razloga ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

6. PRAVO SUDJELOVANJA I PRVENSTVA NA LICITACIJI

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju domaća i strana pravne i fizičke osobe, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH koje podnesu dokaz o uplati jamčevine navedene u točki 5. Oglasa.

Ako osoba sudjeluje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Pored dokaza o uplati jamčevine pravne osobe su dužne dostaviti izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija), a fizičke osobe su dužne dostaviti ovjerenu presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Javnog Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu navedenu u točki 3. ovog Oglasa.

7. UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

8. DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u zgradi Grada Širokog Brijega prostorija Gradske vijećnice 30. 8. 2016. godine (utorak) s početkom u 9 sati.

9. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE , SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, POREZ I TROŠKOVI

Kupac je dužan konačni iznos izlicitirane cijene isplatiti prodavcu u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja licitacije na depozitni račun Grada Širokog Brijega broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431 (naknada za dodijeljeno zemljište) svrha doznake izlicititrana naknada za zemljište označeno kao k.č. _______ (navesti točan broj parcele) i k.o. _______ (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.

Ako kupac ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos izlicitirane cijene prodavatelj će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana računajući od dana kada je licitacija održana.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, poreza na promet nekretnina, kao i troškove knjiženja ugovora u katastru i zemljišnim knjigama plaća kupac.

10. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji.

11. KONTAKT INFORMACIJE

Za sve detaljne informacije vezane za ovaj oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega ili na telefon br: 039 702 830 – kontakt osoba Marija Mustapić.
Cjeloviti tekst Oglasa objavljen je na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega, oglasnoj ploči Mjesnih zajednica: Turčinovići, Dobrič-Provo-Grabova Draga, Dobrkovići, Kočerin, Trn, Crnač, Knešpolje i Ljuti Dolac, kao i na web stranici Grada Širokog Brijega www.sirokibrijeg.ba, kao i skraćena verzija Oglasa putem sredstava javnog priopćavanja (Radio postaja Široki Brijeg, Večernji list) dana 12.08.2016. godine.

Broj: 03-215/16
Široki Brijeg, 12. 08. 2016.
Gradonačelnik
Miro Kraljević