Temeljne ili reprezentativne udruge pokazale svoje pravo lice – ne žele odvajanje borbenog od neborbenog sektora!

U zgradi Vlade FBiH održan je unaprijed dogovoreni sastanak predstavnika braniteljskih udruga iz Domovinskog rata registriranih na nivou FBiH, predstavnika koordinacija i saveza tih udruga, članova Savjeta/Vijeća Branitelja, predstavnika Zastupničkog Doma Parlamenta FBiH, savjetnika Federalnog ministra za pitanja Branitelja i invalida Domovinskog rata, te ministra Branitelja FBiH Salke Bukvarevića.

Sastanak je održan po zahtjevu Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH, a moderator sastanka je bio federalni ministar branitelja Salko Bukvarević.

Uvodničar u sastanak je bio federalni ministar Branitelja koji je nazočne u kratkim crtama izvijestio o poduzetim mjerama i aktivnostima tog ministarstva u 2016 godini te programskim ciljevima i zadacima koje to ministarstvo ima u 2017. godini.

Napomenuo je kako su neki od prioriteta tog ministarstva u 2017. godini zadržati postojeće obujam novčanih davanja braniteljskoj populaciji u 2017. godini, izrada zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga kao i korisnika prava po BIZ-ovima, izrada zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja, a eventualne uštede koje to ministarstvo ostvari usmjeriti ka najugroženijoj braniteljskoj populaciji, te inzistirati na izmjenama zakona o osobnim podacima u BiH kao preduvjetu izrade Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga.

Nakon svog izlaganja ministar Bukvarević je dao riječ Vladi Marušiću ispred Savjeta/Vijeća Branitelja koji je u ime Savjeta/Vijeća Branitelja i tražio održavanje današnjeg sastanka s udrugama i savezima registriranim na nivou FBiH.

sastanakbraniteljisa2422017 1

Marušić je prisutne zamolio da se na današnjem sastanku drže dnevnog reda koji je u dopisu upućen ministarstvu Branitelja a on je slijedeći:

1.Usuglašavanje prijedloga i amandmana na formiranje udruga od posebnog društvenog značaja u FBiH sukladno prijedlogu zakona od posebnog društvenog značaja koji je ušao u parlamentarnu proceduru u Parlamentu FBiH,

2.Usuglašavanje prijedloga oko izrade Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH (odvajanje borbenog od neborbenog sektora), te objava registra korisnika prava,

3.Informiranje u svezi izmjena i dopuna zakona o zaštiti osobnih podataka u BiH kao preduvjet izrade registra oružanih snaga u FBiH.

Što se tiče prve točke dnevnog reda Marušić je prisutnima rekao kako će se Savjet/Vijeće Branitelja aktivno uključiti sa svojim prijedlozima i amandmanima na postojeći nacrt zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja i oko toga ne bi trebalo biti većih prijepora, ali je napomenuo kako je današnji sastanak idealna prilika da predstavnici braniteljskih udruga s područja FBiH usuglase svoje stavove kako bi udruge ili udruga od posebnog društvenog značaja trebala izgledati.

Kada se Marušić dotaknuo druge točke dnevnog reda rekao je kako se na toj točki rješavaju sva nagomilana pitanja i problemi u braniteljskoj populaciji preko 20 godina. Naglasio je kako Savjet/Vijeće Branitelja i inzistira na izradi Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora, te kako Savjet/Vijeće Branitelja ima do u detalje razrađen koncept izrade tog zakona od nižih ustrojbenih vojnih jedinica ka višim, te kako paralelno s izradom registra Branitelja (odvajanje borbenog od neborbenog sektora) treba objaviti i registar korisnika prava čime će se javno pokazati u modernoj povijesti BiH tko nezasluženo koristi neka braniteljska prava dok se s druge strane najčasniji sinovi države BiH bacaju u očaj,neki se ubijaju a neki umiru u najvećoj materijalnoj i moralnoj oskudici.

Nakon Vlade Marušića riječ je dobio Esudin Džafić, član Savjeta/Vijeća Branitelja ispred TK koji je nazočnima pojasnio stav Savjeta/Vijeća Branitelja u pogledu formiranja udruga od posebnog društvenog značaja, predlažući im formiranje 3/tri,2/dvije ili 1/jedne braniteljske udruge od posebnog društvenog značaja u FBiH čime bi se uštedjela znatna novčana sredstva jer sredstva koja se uplaćuju na nivoima općina,gradova, županija i FBiH prelaze preko 18 milijuna KM što je nepotrebno imajući u vidu formiranje nekoliko braniteljskih udruga ili jedne.

Također je napomenuo kako stav Savjeta/Vijeća Branitelja nije uništiti subjektivitet udruga RVI, obitelji poginulih zatočenih ili nestalih pripadnika oružanih snaga već im daje prijedlog kojim bi se takve udruge udružile u jednu dok bi demobilizirani branitelji bili udruženi u jednu što je moguće i racionalno.

Isto tako prisutne je izvijestio o ukupnom broju pripadnika oružanih snaga FBiH iz 25.02. 1995. godine gdje je Armija BiH brojila 229 000 pripadnika oružanih snaga dok je komponenta HVO-a brojila 37 000, a danas je u vojnoj evidenciji preko 585 000 pripadnika oružanih snaga.

Nakon Esudina Džafića riječ je dobio Drago Grbavac koji je je upitao ministra Branitelja FBiH zašto je udruga Zaboravljeni Branitelji/Borci BiH koja je multietnička i registrirana na području BiH nepravedno zapostavljena jer nije za prošlu godinu dobila nikakva novčana sredstva od tog ministarstva a ima preko 30 000 uredno registriranih članova, te zašto se predstavnik te udruge ne poziva na ovakve zajedničke sastanke imajući u vidu da su ovakvi sastanci organizirani upravo za udruge registrirane na području FBiH.Isto tako postavio je pitanje svim predstavnicima udruga s područja FBiH ima li među njima ijedna koja nije u protekloj kalendarskoj godini dobila ništa od federalnog ministarstva branitelja što mu nije odgovoreno.

Na ta pitanja mu je dao odgovor ministar Bukvarević rekavši mu kako je UZB u sastavu Savjeta/Vijeća/Branitelja koji je dao jednog svog predstavnika za takve sastanke, a kako je on suglasan da Savjet/Vijeće Branitelja ubuduće predstavljaju 2/dva predstavnika, i to po jedan iz komponente Armije BiH a jedan ispred komponente HVO-a.

Poslije Drage Grbavca riječ je dobio Salko Lužić član Savjeta/Vijeća Branitelja ispred ZDK koji je nazočne u kratkim crtama izvijestio o problemima oko funkcioniranja braniteljskih udruga s područja Zenica, jer neke udruge imaju sve uvjete za normalno funkcioniranje dok neke nemaju ništa, te kako je konačno došlo vrijeme oko okrupnjivanja udruga u jednu ili nekoliko jer sve ovo više nema smisla imajući u vidu kako se troše znatna novčana sredstva za te udruge u FBiH,te kako i on pozdravlja izradu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH.

Iza njega riječ je dobio Šerif Patković ispred koordinacije udruga dobitnika najviših ratnih odličja Armije BiH koji je u kratkim crtama potvrdio riječi ministra Branitelja Salke Bukvarevića kojemu je ujedno i savjetnik naglasivši kako je to ministarstvo učinilo niz zahvata ka poboljšanju i očuvanju braniteljskih prava u 2016. godini te kako imaju namjeru to činiti i u narednoj 2017 godini s tendencijom očuvanja tih prava i narednih 5 godina.

Napomenuo je također kako se javnosti nije svidjela odluka delegata Zastupničkog doma Parlamenta FBiH oko povećavanja njihovih naknada za odvojeni život s 600,00 KM na 800,00 KM čime su devalvirana mnoga nastojanja tog ministarstva oko ušteda i očuvanja Braniteljskih prava s jedne strane dok s druge zastupnici povećavaju svoje naknade.

Irfan Ramić član Savjeta/Vijeća Branitelja iz SBK je izrazio svoje nezadovoljstvo radom i funkcioniranjem postojećih udruga s područja SBK jer mnoge posluju nezakonito,trošeći znatna novčana sredstva te je pozvao sve nadležne državne institucije da rade svoj posao, poglavito Federalnu i županijsku inspekciju da provjere poslovanje takvih udruga jer mnoge druge udruge s tog područja su nepravedno zapostavljene i diskriminirane od aktualnih političkih vlasti na tom području.

Muris Bukva ispred udruženje policije FBiH je rekao kako se slaže s registrom branitelja međutim s tim valja biti jako oprezan jer se „drugoj strani“ time daju podaci koji joj mogu poslužiti u svrhu podizanja optužnica protiv zapovjednika ratnih postrojbi pa i samih vojnika ili policajaca, te napomenuo kako je odvajanje borbenog od neborbenog sektora škakljivo pitanje jer će biti mnogo nezadovoljnih ljudi odvajanjem tih sektora.

Armin Plivčić član Savjeta/Vijeća Branitelja ispred SBK je prisutnima pojasnio nastojanja Savjeta/Vijeća Branitelja oko izrade zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga na način da se Pravilnik o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga koji je 2009. godine izradilo Federalno ministarstvo Branitelja preformulira uz odgovarajuće izmjene i sugestije Savjeta/Vijeća Branitelja u zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH.

General Ramiz Dreković je prisutnima predložio da nitko od prisutnih članova ne bude isključiv ne uvažavajući tuđe stavove i mišljenja, te kako Ministarstvo Branitelja FBiH gdje je on savjetnik želi otkloniti određene sumnje o broju pripadnika oružanih snaga koje su se pojavile u javnosti te sumnje u registar korisnika prava, i gdje će upravo objava takvih podataka odagnati takve sumnje.

Esad Delić ispred Saveza RVI Armije BiH je izrazio svoje nezadovoljstvo time što ga ovaj sastanak podsjeća na sastanak Mjesne zajednice gdje nivo razgovora nije na razini kako bi to priličilo sastanku udruga s područja FBiH, te je rekao ukoliko se ubuduće ovako nastavi da neće sudjelovati na ovakvim sastancima.

Napomenuo je također kako se on i njegova udruga zalažu za zaštitu RVI,te se ne slaže s konstatacijama kako je njegova udruga RVI „Takozvana“ kako su to neki članovi Savjeta Vijeća Branitelja na ovom sastanku napomenuli,prozvavši Dragu Grbavca ispred Udruge Zaboravljeni Branitelji kako je on s bivšim ministrom Branitelja FBiH Zukanom Helezom usko surađivao sastajući se na određenim prigodama gdje su se kako kaže “okrećali janjci“ a taj ministar je nezakonito iz prava izveo nekoliko tisuća RVI što mu ti RVIi i njegova udruga nikada neće oprostiti, te je napomenuo kako se nikako ne može složiti s podjelom na borbeni neborbeni sektor jer će se time dogoditi diskriminacija među braniteljskom populacijom jer je opće poznata činjenica kako postoje Branitelji koji su dopremali streljivo na prvu crtu bojišnice, te liječnici,sestre i sanitet koji je izvlačio mrtve i ranjene, čime je izazvao salvu negodovanja od članova Savjeta/Vijeća Branitelja, Drage Grbavca, te Vlade Marušića koji su mu replicirali na način kako se niti jedna njegova konstatacija ne može prihvatiti jer su prisutni članovi Savjeta/Vijeća Branitelja legitimni predstavnici braniteljske populacije u cijeloj FBiH i svaki iza sebe ima po nekoliko tisuća Branitelja koji očekuju rješenje svog lošeg braniteljskog statusa.

Drago Grbavac ga je pitao javno tko mu je rekao i gdje je vidio kako se on s ministrima Branitelja ŽZH,i bivšim ministraom Branitelja FBiH Zukanom Helezom sastaje na što nije dobio odgovor od prozvanog Delića. Nadalje Vlado Marušić mu je replicirao na način kako on nije dobro slušao izlaganje članova Savjeta/Vijeća Branitelja,poglavito njegovo kada je naglašeno tko i što ulazi u borbeni sektor pa tako i sanitet i logistika koji su bili direktno u svezi s prvom crtom bojišnice, te kalo će se registar Branitelja raditi uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora ili se neće nikako raditi.

Safet Delalić ispred SBK je rekao kako se registar Branitelja uz odvajanje borbenog od neborbenog sektora mora uraditi i time će sve dvojbe biti riješene.

Jasna Zlomislić ispred Udruge obitelji poginulih i nestalih pripadnika HVO-a je izrazila svoje negodovanje konstatacijom Vlade Marušića kako postoje na tisuće lažnih RVI-a, dobitnika odličja, lažnih udovica, te povoljno umirovljenih naglasivši kako su sve obitelji poginulih članova smrtno stradalih Branitelja prošli rigorozne kontrole oko dobivanja svojih prava, na što joj replicirao Vlado Marušić pokazavši joj vjerodostojne spiskove RVI-a, te spiskove obitelji poginulih pripadnika s područja određenih općina ŽZH, te FBiH gdje u registru korisnika prava ima preko 140 000 korisnika od kojih svi nisu zasluženo konzumenti tih prava upitavši je da li ona smatra kako su sve osobe navedene na tim spiskovima zakonito uvedene u ta prava što imenovana nije osporila smatrajući kako su sve te osobe zakonito uvedene u ta prava što nitko od članova Savjeta/Vijeća Branitelja ne prihvaća kako vjerodostojnu činjenicu jer Savjet/Vijeće Branitelja ima točne i precizne podatke svih korisnika prava a među njima je dosta lažnih što će najbolje objelodaniti registar pripadnika oružanih snaga (borbeni sektor) te registar korisnika prava.

Dragan Radić predstavnik HVIDRE s područja FBiH se također ne slaže s konstatacijom kako su oni „Takozvani“, jer imaju svoj legitimitet od 1994. godine, svoje rezultate te naglašava kako se ovakva problematika može riješiti dijalogom među predstavnicima braniteljskih udruga.

Niaz Hodžić predsjednik ispred Saveza boraca Armije BiH se osvrnuo na probleme u TK gdje ima ured, kao i o svim segmentima braniteljskih problema naglasivši kako daje punu i bezrezervnu podršku ministru Bukvareviću u provedbi navedenih zakona o pravima Branitelja.

Riječ su dobili i predstavnici zastupničkog doma Parlamenta FBiH Šemsudin Kavazović ispred SBB, te Meša Ramiz ispred SDA a koji su ujedno i članovi interresorne radne skupine za provedbu rezolucije Branitelja u FBiH.

Šemsudin Kavazović je rekao kako budžet FBiH ima problema s financiranjem i postojećih braniteljskih prava a kamoli s uvođenjem nove kategorije branitelja u prava, jer su tu uvjetovanja MMF-a, kreditna zaduženja ali i on se slaže da se ovoj problematici pristupi jako oprezno uvažavajući potrebe svih branitelja a poglavito najugroženijih Branitelja koji postaju socijalni slučajevi.

Meša Ramiz je sebi i drugima postavio nekoliko pitanja a poglavito pitanje otkud se je moglo u FBiH nakon 23.12.1995 godine (potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma-prestanak rata u BiH) do danas pojaviti u registru branitelja preko 300 000 pripadnika, a što se tiče izrade zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH se slaže a odvajanje borbenog od neborbenog sektora je određeni rizik s kojim se moraju suočiti kreatori takvog zakona. Isto tako rekao je kako treba utvrditi rokove za provođenje određenih dogovorenih zaključaka a to se može postići suradnjom Vlade FBiH,ovog ministarstva,politike te oba doma Parlamenta FBiH.

sastanakbraniteljisa2422017 2

Nakon trosatne rasprave ministar Branitelja Salko Bukvarević je pročitao zaključke sa sastanka i oni su:

1.Koordinacija udruga, saveza udruga te predstavnici Savjeta/Vijeća Branitelja daju punu potporu oko ulaska BiH u Euroatlantske integracije i NATO savez,

2.Sva pitanja oko rješavanja prava Branitelja ubuduće treba rješavati dijalogom,

3.Predstavnici saveza i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, osim predstavnika Savjeta/Vijeća Branitelja koji smatraju kako će se obujam davanja braniteljskoj populaciji utvrditi tek nakon objave registra Branitelja i registar korisnika prava te ovi prednji zahtijevaju od federalnog ministarstva Branitelja da se obujam dostignutih prava Branitelja neće umanjivati, dok će se eventualne uštede tog ministarstva usmjeravati ka rješavanju pitanja najtežih pripadnika braniteljske populacije,

4.Savez udruženja,koordinacije udruga te Savjet/Vijeće Branitelja podržavaju izradu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH te objavu registra korisnika prava,

5.Zaključak kojim se predlaže Zastupničkom domu Parlamenta FBiH hitno stavljanje van snage Odluke o naknadama zastupnika tog doma na odvojen život.

Imajući u vidu sva izlaganja, predstavnika braniteljskih udruga s područja FBiH,predstavnika Federalnog ministarstva Branitelja, kao i članova Savjeta/Vijeća Branitelja iz njih se mogu izvući slijedeći zaključci:

1.Svi se slažu kako treba doći na određeni cilj a on je: Izrada Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga i registra korisnika prava, te izrada zakona o udrugama od posebnog značaja.

2.Staza kojom se treba doći do tog cilja za predstavnike Savjeta/Vijeća Branitelja,predstavnike udruga s područja FBiH te federalnog ministarstva Branitelja nije ista.

Savjet/Vijeće Branitelja traži i zahtjeva izradu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga i registar korisnika prava uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora dok svi ostali smatraju kako to u ovom trenutku nije moguće,uz obrazloženje kako je to potpuno novi zakon koji je u ovom trenutku nemoguće sprovesti.

Vlado Marušić se nakon pročitanih zaključaka obratio federalnom ministrau Branitelja s jednom digresijom rekavši mu kako je neispravno od njega da svo vrijeme navodi kako njegovo ministarstvo traži objavu registra Branitelja imajući u vidu kako u Zaključcima Doma Naroda FBiH 20.06.2014 godine stoji “IZRADA ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU“ što su potpuno različiti termini jer se izradom tog zakona u potpunosti obrazlaže registar Branitelja po mjeri istinskih Branitelja,dok se objavom registra samo blagoslivlje postojeće, nakaradno stanje preuzeto od RH s čime se Savjet/Vijeće Branitelja nikada neće složiti niti će objavu registra Branitelja prihvatiti. Ministar Bukvarević je članovima Vijeća Branitelja sugeririrao da prijave tom ministarstvu sve osobe za koje smatraju da su nezakonito uvedena u prava s čime se predstavnici Vijeća Branitelja nisu složili rekavši kako to nije njihov posao već posao nadležnih državnih institucija, te kako će se izradom registra Branitelja (odvajanje borbenog od neborbenog sektora) sve takve dvojbe riješiti.

Savjet/Vijeće Branitelja smatra i opravdano drži kako svi odgovori leže upravo u razdvajanju borbenog od neborbenog sektora jer će se objavom takvog registra pripadnika oružanih snaga odvojiti žito od kukolja a svi znamo što se događa s kukoljom(on se baca u oganj da gori i izgori),a ostati će žito suho kao zlato, čisto bez primjesa truleži i pokvarenosti i biti će dovoljno tom žitu (braniteljima iz borbenog sektora) novčanih sredstava za dostojan i miran život.

Savjet/Vijeće Branitelja nikada neće odustati od takvih zahtjeva koje ćemo uputiti u parlamentarnu proceduru na usvajanje, dok smo taj zahtjev već danas uputili u protokol Federalnog ministarstva Branitelja u Sarajevu, a naša međuresorna radna skupina za par dana opet nastavlja svoj rad ka usvajanju naših zahtjeva iz Rezolucije Branitelja vodeći računa o datumu ostvarivanja naših i vaših prava (dan 31.03.2017 godine), kako smo se dogovorili. A protivljenja predstavnika braniteljskih udruga, Jasne Zlomislić, Esada Delića ili predstavnika ministarstva Branitelja FBiH za odvajanje borbenog od neborbenog sektora neće zaustaviti naša i vaša nastojanja u ostvarivanju naših zakonito stečenih prava Branitelja, jer ćemo zajedno doći do cilja uz svesrdnu Božju pomoć.

Napominjemo cijeloj javnosti kako su izlaganja navedenih osoba s današnjeg sastanka iznesena potpuno istinito i objektivno uz malu korekciju skraćivanja teksta, te će svi zainteresirani imati uvid u ovaj tekst. Svi ćemo živjeti s ovim tekstom i našim izlaganjima, i ja dolje potpisani Vlado Marušić, i Jasna Zlomislić, i Esad Delić a Branitelji će odlučiti čije su prosudbe i obrazloženja ispravnija. Konačno sve su karte posložene na stolu i sada svi, počev od predstavnika Braniteljskih udruga, federalnog ministarstva Branitelja, svih Branitelja i cjelokupne javnosti znaju za što se bore predstavnici Savjeta/Vijeća Branitelja. Zbog čega su prosvjedovali u više navrata u FBiH pred njenim institucijama, državnim graničnim prijedlozima te drugim mjestima prosvjeda. Prosvjedovali su zbog opstrukcije navedenih udruga proisteklih iz Domovinskog rata te federalnog ministarstva Branitelja za izradu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga FBiH (odvajanje borbenog od neborbenog sektora) jer se tim pitanjem otvara pandorina kutija koja će nekim uhljebima, i lezilebovićima onemogućiti dalje konzumiranje prava dok će najčasniji sinovi ove države konačno ugledati svoje nebo posuto zvijezdama koje su preko 22 godine tražili i koje će konačno ugledati.

Zajedno do pobjede Branitelji!

Vlado Marušić / BraniteljskiPortal.ba