Poštovani, ova anketa je dio istraživanja koje provodim na diplomskom studiju “Turizma i zaštite okoliša” Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru u sklopu pripreme diplomskog rada.

Rezultati će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe, pa je svaki doprinos ovom istraživanju dragocjen.

Anketa je anonimna.

UPUTSTVO: Pred sobom imate listu pitanja koju treba pažljivo pročitati i odgovoriti tako što ćete odabrati jedan od ponuđenih odgovora ili s obzirom na formu pitanja upisati odgovor.

KLIKNI ZA ULAZAK NA ANKETU: Stanje i prespektive razvoja turizma na području grada Širokog Brijega

Unaprijed se zahvaljujem na suradnji.

Petar Stojić

Student II. godine diplomskog studija -Turizma i zaštite okoliša- na FPMOZ-u, Sveučilišta u Mostaru