S obzirom da smo ranije izvještavali javnost o potvrđenoj optužnici i zakazivanju ročišta radi izjašnjenja o krivnji optuženih Damira Vicana (49), gospodarskog društva „Vican Trade“ d.o.o. Posušje i gospodarskog društva „MIVIKO“ d.o.o. Posušje, zbog kaznenog djela Oštećenje vjerovnika iz čl. 246 st. 2 KZ F BiH, a da je u odnosu na iste donesena nepravomoćna oslobađajuća presuda, izvještavam Vas na slijedeći način:

Općinski sud u Širokom Brijegu oslobodio je od optužbe Damira Vicana (49) iz Posušja, gospodarsko društvo „Vican Trade“ d.o.o. Posušje i gospodarsko društvo „MIVIKO“ d.o.o. Posušje, jer nije dokazano da su navedeni počinili kazneno djelo Oštećenja vjerovnika.

Županijsko tužiteljstvo u Širokom Brijegu uložit će žalbu protiv navedene presude.

Podsjećam, optuženi je u namjeri da osujeti naplatu potraživanja vjerovnika donio Odluku o smanjenu temeljnog kapitala poduzeća „Vican Trade“ sa 1.314.155,72 KM na 4.129,32 KM, a zatim je donio Odluku o povećanju temeljnog kapitala poduzeća „MIVIKO“ čiji je jedini član i vlasnik udjela „Vican Trade“. Dakle, optuženi je izvršio prijenos pokretnih i nepokretnih stvari sa poduzeća „Vican Trade“ na poduzeće „MIVIKO“ i tako onemogućio da vjerovnik „E… SA“ d.o.o. Sarajevo svoja potraživanja naplati od poduzeća „Vican Trade“, iako je znao za presude po kojima je poduzeće „Vican Trade“ bilo dužno isplatiti vjerovniku ukupan iznos od 141.627,06 KM.

SirokiBrijeg.info