Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osman Mehmedagić zvani Osmica dostavio je danas Komisiji za nadzor nad radom OSA-e fakultetsku diplomu koju je stekao za vrijeme direktorovanja OSA-om. U skladu s važećim zakonima Mehmedagić bi u što skorije vrijeme trebao započeti pripravnički ili volonterski rad kako bi stekao radno iskustvo nakon završenog fakulteta, a koje je neophodno za rad u državnim institucijama, piše PRESS.

Iz Zajedničke komisije za nadzor nad radom OSA-e potvrđeno je da je Mehmedagić dostavio diplomu Američkog univerziteta iz Sarajeva koji je završio dok je bio na čelu OSA-e. Dostavljanjem diplome stečene nakon 2015. godine, tj. nakon imenovanja na funkciju generalnog direktora OSA-e, Mehmedagić je prekršio zaključke Komisije za nadzor nad radom OSA-e.

„Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA-e traži od generalnog direktora OSA da u roku od sedam dana dostavi diplomu na osnovu koje je imenovan na dužnost direktora“, glasi zaključak Komisije za nadzor nad radom OSA-e usvojen 17. lipnja 2020. godine.

Iz ovog zaključka može se vidjeti kako Komisija od Mehmedagića nije tražila dostavljanje bilo kakve diplome i iz bilo koje godine već isključivo diplome na osnovu koje je 2015. godine imenovan za direktora OSA-e. To svakako nije diploma Američkog univerziteta u Sarajevu već diploma Univerzitet za poslovne studije Banja Luka koja je poništena polovinom studenog prošle godine.

Ovakav razvoj situacije vezane za diplomu prvog obavještajca otvara mnoga pitanja koja se odnose na karijeru Osmana Mehmedagića, a koja bi trebala definitivno biti razriješena u narednom periodu.

MORA LI MEHMEDAGIĆ PRVO BITI PRIPRAVNIK?

Osnovni uslov za prijem u radni odnos u institucijama BiH je posjedovanje radnog iskustva nakon stečene diplome visoke stručne spreme. Radno iskustvo u smislu zakonitosti ne može se steći na poziciji generalnog direktora OSA-e jer je neophodno posjedovanje minimalno pet godina radnog iskustva, nakon stjecanja visoke stručne spreme, da bi neka osoba bila imenovana na poziciju direktora OSA-e. Primjera radi, u posljednjem natječaju za izbor direktora SIPA-e jasno je precizirano da kandidati moraju imati „VSS stupanj obrazovanja i radno iskustvo u toj spremi u trajanju od najmanje pet godina“ i da moraju dostaviti „uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu u visokoj stručnoj spremi“.

KOLIKO ECTS-ova JE TEŠKA DIPLOMA?

Prema posljednjim podacima Osman Mehmedagić „zapeo“ je na trećoj godini prvog ciklusa studija. Ukoliko je treću godinu priveo kraju na Američkom univerzitetu onda to znači da je stekao akademsko zvanje „bachelor“ i diplomu koja se vrednuje sa 180 ECTS-ova. S diplomom prvog ciklusa studija u institucijama BiH uglavnom se zapošljavaju stručni suradnici dok je npr. uvijet za dobivanje posla stručnog savjetnika za zaštitu podataka i informatičke poslove u Ministarstvu civilnih poslova BiH uvjet diploma „teška“ minimalno 240 ECTS-ova. S obzirom da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u OSA-i nije javni dokument ostaje nejasno da li Mehmedagić, sve i da je nekim čudom stekao iskustvo nakon završetka fakulteta, zadovoljava uvijete koji se odnose na stupanj visokog obrazovanja tražen za radno mjesto direktora OSA-e.

JE LI ISPLATAMA PLAĆA DIREKTORU S LAŽNOM DIPLOMOM OŠTEĆEN PRORAČUN BiH?

Osman Mehmedagić se na funkciji direktora OSA-e nalazi od 19. studenog 2015. godine. To znači da od 2015. godine prima plaću direktora iz proračuna institucija BiH. Jedno od logičnih pitanja je da li je isplatama plaća direktoru s lažnom diplomom oštećen proračun institucija BiH i u kojem iznosu. Treba podsjetit da je nekoliko osoba zaposlenih na pozicijama referenata u javnim poduzećima dobilo otkaze jer je utvrđeno da imaju lažne diplome. Postavlja se pitanje da li država selektivnim pristupom, što bi se reklo, „udara po buraniji“, a tolerira „krupne ribe“.

ZBOG ČEGA JE DVA FAKULTETA POHAĐAO ISTOVREMENO?

Ako je Osman Mehmedagić bio siguran u legalnost svoje diplome stečene na Američkom univerzitetu zbog čega je onda upisao DL studij na privatnom fakultetu u Kiseljaku? Još bolje pitanje je zbog čega članovima Komisije za nadzor nad radom OSA-e nije odgovorio na postavljena pitanja na sjednici Komisije i rekao kako posjeduje fakultetsku diplomu. Nužno je istaći kako je Mehmedagić i na Američkom univerzitetu i na Univerzitetu u Travniku (odjel u Kiseljaku) studirao paralelno osnovne studije. Odgovor na pitanje šta će nekome dvije diplome osnovnih studija, poznat je samo Mehmedagiću.

KAKO JE MOGAO SLUŠATI PREDAVANJA NA ENGLESKOM JEZIKU KOJEG NE POZNAJE?

Direktor OSA-e poznat je kao osoba koja se ne može pohvaliti ni perfektnim poznavanjem maternjeg jezika. Uposlenici OSA-e i rukovodstvo SDA godinama zbijaju šale na račun jezičkih vratolomija Osmana Mehmedagića koje su ponekad znale zvučati i simpatično. S obzirom na to da je Mehmedagićevo znanje engleskoj jezika jako prosto, pitanje je kako je uopće mogao slušati predavanja na tom jeziku.

KOJA JE TEMA AKADEMSKOG RADA I DA LI JE ON DOSTUPAN GRAĐANIMA?

Kao i svaki drugi student Osman Mehmedagić tokom studiranja morao je raditi određene istraživačke projekte, seminarske radove ili napisati završni rad (bachelor tezu). Zanimljivo bi bilo vidjeti doprinos Osmana Mehmedagića akademskoj zajednici i teme kojim se bavio s ciljem razvoja kritičkog duha i unapređenja vještine akademskog pisanja. Svi ovi dokumenti trebali bi biti dostupni zainteresiranim građanima u knjižnici Američkog univerziteta.

KAKO JE MOGAO UPISATI FAKULTET SA ZVANJEM ELEKTROMEHANIČARA?

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, po nalogu Tužiteljstva BiH, izvršila je provjere u vezi Mehmedagićeve srednjoškolske diplome. Sarajevski inspektori otkrili su da je Mehmedagić završio samo tri razreda srednje škole i to u Željezničkoj školi sa praktičnom obukom “Vaso Miskin Crni” u Sarajevu, čime je stekao zvanje kvalificiranog elektromehaničara. Nikome nije poznato kako je Mehmedagić uspio upisati fakultet s trogodišnjom školom bez da je prethodno izvršio dokvalifikaciju, odnosno završio četvrti stupanj srednje škole.

Odgovori na sva ova pitanja vjerovatno će biti poznati nakon što pravosudni organi u BiH završe rad na predmetu koji se odnosi na obrazovanje generalnog direktora OSA-e jer, kao što je već poznato, Mehmedagić o svojoj prošlosti odbija govoriti pred Komisijom za nadzor nad radom OSA-e.

Pressmedia.ba