Home Vijesti Crna kronika SLUČAJ LIJANOVIĆ & Co.:Potraživanja firme “Mi-MO” premašila dva milijuna maraka

SLUČAJ LIJANOVIĆ & Co.:Potraživanja firme “Mi-MO” premašila dva milijuna maraka

0
SLUČAJ LIJANOVIĆ & Co.:Potraživanja firme “Mi-MO” premašila dva milijuna maraka

Na suđenju za organizirani kriminal, pranje novca i porezne utaje, vještak Obrane je rekao da je firma “Mi-MO” ugovore o cesiji, tj. o prijenosu potraživanja, s firmom “Lijanovići” zaključila prije nastanka obveze plaćanja poreza na dodatnu vrijednost (PDV), prenosi BIRN BiH. Vještak ekonomske struke Mirsad Šarić je kazao da je nalaz sačinio po nalogu Suda BiH i da mu je najveći dio dokumentacije za firmu “Mi-MO” osigurala Obrana. Kako je, nadalje, naveo, imao je na uvid i nalaz vještaka financijske struke kojeg je angažiralo Tužiteljstvo BiH te je pravio komparacije temeljem tog dokumenta jer su obrađeni isti ugovori o cesiji većinom nastali u veljači 2007. godine.

“Za takve ugovore je vještak Tužiteljstva konstatirao da su protivni Zakonu o financijskom poslovanju jer zakon kaže da se ne mogu zaključivati nakon dospjele obveze. Očito je, pak, da su zaključeni prije dospjele obveze, tj. prije 10. ožujka 2007.”, pojasnio je vještak i istakao da je jedan od načina na koji Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH može pristupiti naplati jest uvođenje “posebne sheme” ako procijeni da obveze postaju rizične i na taj način naplatu izvrši iz obveze potraživanja dužnika. “Uprava je mogla i morala izvršiti uvid u potraživanja firme ‘Mi-Mo’ iz kojih je mogla naplatiti PDV”, stav je vještaka koji, pak, nije mogao reći jesu li poslovne knjige te firme uništene, ali je pojasnio da je pri sačinjavanju nalaza imao na uvid odluku Vlade FBiH o proglašenju prirodne nepogode iz 2012.

Na jednom od prošlih ročišta, vještak je kazao da je UNO BiH u zapisniku konstatirao da su poslovne knjige uništene, no ne i na koji način. Na kraju je vještak naglasio i da su, zaključno s 10. ožujkom 2007., potraživanja firme ‘Mi-MO’ prema dužnicima premašivala dva milijuna maraka.

Optužnica tereti Jerku, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića te Miroslava Čolaka, za pranje novca, a Milorada Bahilja, Jozu Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu i Mirka Galića za neplaćanje poreza. Svima je na teret stavljen i organizirani kriminal a, osim njih, za neplaćanje poreza se tereti firme “Lijanovići”, “Mi-MO”, “Farmer”, “Farmko” i “Optimum”.

Tužitelj Ismet Šuškić je tijekom unakrsnog ispitivanja vještaku pročitao dio nalaza u kojem stoji da “porezni obveznik nije pronađen na adresi, da je proglašen nesolventnim te mu je oduzet identifikacijski broj”, na što je Šarić rekao da se koristio zapisnicima koje je imao na raspolaganju. “Meni je dilema kako UNO nije mogao naći firmu na prijavljenoj adresi ako je redovno podnosila PDV prijave iskazivane nulom. To ukazuje da nije bilo aktivnosti jer obveznik nije ostvarivao ni prihode ni rashode”, kazao je vještak i dodao da je sve PDV prijave potpisao optuženi Bahilj. BIRN

SirokiBrijeg.info