Na suđenju za organizirani kriminal, pranje novca i porezne utaje, vještak Obrane je istakao da je optuženi Jozo Slišković, kao odgovorna osoba u “Farmeru”, uredno prijavljivao PDV obaveze, ali da je ova firma imala velika dugovanja.

Ivan Bilać, vještak ekonomske struke koji je nalaz i mišljenje dao po naredbi Suda BiH, kazao je da je porezni obveznik “Farmer” za ožujak 2009. iskazao PDV obavezu u iznosu 834.158 konvertibilnih maraka (KM), ali da u dokumentaciji koju je imao na raspolaganju nije našao da je ona izmirena.

“Nema dokaza da je taj iznos plaćen do 10. travnja 2009. godine. Likvidnost porezog obveznika je bila ugrožena u vrijeme dostavljanja obaveze i ona je bila osnovni uzrok neizmirenja”, dodao je vještak.

Sredstva na računima komercijalnih banaka, kako je rekao vještak, nisu bila dovoljna za izmirenje obaveza, a Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je poslije konstatirala da su svi računi blokirani i ugašeni, zbog čega je uvedena posebna shema naplate.

“Posebna shema se može uvesti radi osiguranja naplate po osnovu PDV-a. Obveznik tada ističe da se nalazi u tom sistemu, gdje izlazni PDV kupci direktno plaćaju UIO-u”, pojasnio je vještak i dodao da mu nije jasno zašto se “posebna shema” nije provela do kraja, osim što je UIO 2013. konstatirao da se na taj način obaveze nisu mogle naplatiti.

Naveo je i da je za ugovore o cesiji i kompenzaciji morala postojati dokumentacija kako bi bili zaključeni, kao i da pri sačinjavanju ugovora nakon travnja 2009. porezni obveznik nije postupio u skladu sa zakonom o financijskom poslovanju.

Na upit branitelja Fahrije Karkina da li je Slišković na zakonit način iskazivao PDV, vještak je odgovorio potvrdno i spomenuo da je optuženi bio odgovorna osoba u “Farmeru” do listopada 2009. godine.

“Uredno je kao odgovorno lice prijavljivao obaveze. U to vrijeme mali su prilivi bili na račune ‘Farmera’, izdato je dosta mjenica prema komercijalnim bankama. Jozo nije mogao utjecati na to, nije imao priliva”, kazao je vještak.

Sliškoviću je odgovorio da iznos od 834.158 maraka prema UIO-u nije dužan on, već firma “Farmer”.

Jerku, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića, kao i Miroslava Čolaka, optužnica tereti za pranje novca, a Milorada Bahilja, Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu i Mirka Galića za neplaćanje poreza. Svima je na teret stavljen i organizirani kriminal, a pored njih za neplaćanje poreza se terete firme “Lijanovići”, “Mi-MO”, “Farmer”, “Farmko” i “Optimum”.

Tužitelj Ismet Šuškić je kratko dodao da je ovaj nalaz sačinjen na osnovu činjenica koje su prikupljane tijekom istrage i da ide u korist Tužilteljstva BiH.

Naredno suđenje je 23. siječnja, kada će vještak nastaviti s iznošenjem nalaza.

Haris Rovčanin / Detektor.ba