Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-484/19-6 od 22.11.2019 godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

I

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2019/20. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

-studij GEODEZIJA …… 2 – stipendija
-studij DEFEKTOLOGIJA …… 3
-studij LOGOPEDIJE ………2
-studij FIZIKE ……… 2
-studij MEDICINA ……. 2
-studij RAČUNARSTVA ……………………… ..2
-studij ARHITEKTURE ……. 1
-studij ŠUMARSTVA …………… 2
-studij GRAĐEVINARSTVA …… 2
-studij STROJARSTVO …….2
-studij ELEKTROTEHNIKE ……….1
-studij PSIHOLOGIJE ……1
-studij GLAZBENE KULTURE … 2


II

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-Izvadak iz matične knjige rođenih,

-Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,

-Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,

-Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,

-Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,

-Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih),

-Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,

-Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,

-Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,

-Student bez roditelja (Izvadak iz matične knjige umrlih ),

-Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,

-Student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,

-Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
«s naznakom za studentske stipendije»

Svu traženu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Broj: 03-387/19-1
Široki Brijeg, 02.12.2019. godine

GRADONAČELNIK,
Miro Kraljević