Više od polovine nezaposlenih osoba u Zapadnohercegovačkoj županiji čine žene.

Naime, prema službenim podacima, na području ZHŽ-a krajem prosinca 2015. evidentirane su ukupno 11.393 nezaposlene osobe, od čega je 6248 žena. Gledano po općinama, najveći broj nezaposlenih zabilježen je u Širokom Brijegu – čak 4394, od čega je 2517 žena. U ovoj općini na posao čeka najviše osoba sa srednjom stručnom spremom – njih 1376, od čega su 833 žene. Kada je riječ o osobama s višom stručnom spremom, na Zavodu za zapošljavanje ove županije prijavljene su 202 osobe, od toga 136 žena. Sa završenim fakultetom posao ne može naći 418 osoba u ovoj općini, od toga 291 žena.

Općina Ljubuški na Zavodu za zapošljavanje ima upisano 2836 osoba, od čega je 1520 žena. I u ovoj općini najveći problem s pronalaskom posla imaju osobe sa srednjom stručnom spremom kojih je, prema službenim podacima, na Zavodu prijavljeno 814, od čega su 472 žene. Općina Ljubuški ima skoro upola manje visoko obrazovanih osoba koje čekaju na posao nego Široki Brijeg, odnosno 248, od čega je 178 žena.

Na trećem mjestu, prema broju nezaposlenih, u Zapadnohercegovačkoj županiji je Posušje s ukupno 2344 nezaposlene osobe, od čega je 1286 žena. Sa srednjom stručnom spremom u ovoj općini na posao čeka 1237 osoba, s visokom stručnom spermom 137 te s višom stručnom spremom 124 osobe.

U općini Grude na posao čeka 1819 osoba (925 žena). Od tog broja, sa srednjom stručnom spremom ih je 527, visokom stručnom spremom 118 te višom stručnom spremom 89. Zanimljivo je spomenuti kako nižu stručnu spremu na području županije ima 12 osoba, i to deset u Posušju i dvije u Širokom Brijegu. Gledano po zanimanjima, tržište rada u ovoj županiji je najzasićenije diplomiranim ekonomistima i pravnicima koji su zauzeli vrh ljestvice na Zavodu za zapošljavanje. Tako je u ovoj županiji bez posla 196 diplomiranih ekonomista, od čega 135 žena, te 113 diplomiranih pravnika, od čega 76 žena.

Uz navedene, na posao čekaju i 44 profesora razredne nastave (42 žene), 28 nastavnika razredne nastave (VŠS), 43 profesora hrvatskog jezika, 28 učitelja predškolske nastave, 26 diplomiranih novinara, 15 socijalnih radnika, 23 diplomirana agronoma te 16 politologa. Kada je riječ o onima koji traže posao sa srednjom stručnom spremom, i tu prednjače ekonomisti (982, od toga 709 žena), zatim maturanti gimnazije – 653, strojarski tehničari – 328, trgovci – 192, elektrotehničari – 171, prometni tehničari – 166, poljoprivredni tehničari – 100, frizeri – 98, građevinski tehničari – 91, računalni tehničari – 74, kemijski tehničari – 57, medicinske sestre – 37, vozači teretnog vozila – 25 te kemijski laboranti – 24.

Među deficitarna zanimanja u ovoj županiji na evidenciji nezaposlenih ubrajaju se magistri farmacije, odnosno farmaceuti s VSS, profesori fizike, matematike, glazbenog, filozofije, profesori tjelesnog odgoja, diplomirani inženjeri strojarstva, defektolozi… Kada je riječ o zaposlenim osobama, u ovoj županiji ih je evidentirano 18.224, od toga u Grudama 3202, Posušju 3324, Ljubuškom 4496 te Širokom Brijegu 7202.

Marija Medić – Bošnjak / Večernji list BiH