Na financijskom tržištu Bosne i Hercegovine pojavila se još jedna mikrokreditna organizacija. Riječ je o MKO Credo centar Mostar, koja je službeno osnovana u rujnu 2019. godine.

Prema podacima iz registra poslovnih subjekata u BiH, vlasnik mikrokreditnog društva Credo centar Mostar je Autocentar Široki Brijeg.

Vlasnik Autocentra je Tehničko remontni centar (TRC) iz Širokog Brijega. Na kraju, vlasnik TRC-a, pa samim tim i Credo centra, prema sudskom registru, je Mario Raspudić nastanjen u Mostaru.

Biznisinfo.ba