„U skladu sa Okvirnim ugovorom o kopoprodaji 100 posto dionica u društvu Central osiguranje d.d. od dana 28. 6. 2018. godine Croatia osiguranje d.d. u svojstvu kupca iz Ugovora odustaje od zaključenja transakcije“, piše u Informaciji koju su čelnici Croatia osiguranja 23. siječnja 2019. godine poslali Zagrebačkoj burzi.

Time je, definitivno, propala prodaja širokobriješkog Central osiguranja iza kojeg stoje čelnici HDZ-a BiH. Osim od kupovine osiguranja, Croatia osiguranje je odustalo i od kupovine Testing centra, koji je također, u vlasništvu HDZ-u bliske obitelji Ševo.

„Ranije postigutim sporazumom stranaka, predmetne transakcije u ovom se trenutku neće zaključivati, a naprijed navedni Okvirni ugovori prestaju važiti“, navedeno je u Informaciji dostavljenoj Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskig usluga.

Central osiguranje d.o.o. osnovano je 27. svibnja 2016. godinel, kao društvo za osiguranje imovine i osoba sa sjedištem u Sarajevu. Prema tadašnjem registru, osnivač Central osiguranja su bili Visoka škola za poslovne studije CEPS Kiseljak, te poduzeće Centar gradnja Široki Brijeg. Formalna vlasnica Centar gradnje i CEPS-a je Mila Ševo, majka biznismena Ivana i Milana Ševe.

Prema financijskom izvještaju Centar gradnje za 2016. godinu njihov ukupni promet je bio 73 tisuća maraka. Međutim, u rješenju o osnivanju Central osiguranja je navedeno da su oni te iste 2016. godine uložili 600 tisuća maraka. Kako i na koji način su osigurali pola milijuna maraka, ostaje nejasno.

CEPS Kiseljak je iste godine prikazao dobit od 1,7 milijuna maraka i sve je uložio u osnivački kapital Central osiguranja. No, odmah naredne godine, Central osiguranje osnivački kapital sa 2 milijuna povećava na 4 milijuna, iako je Centar gradnja tu godinu završila u minusu. Novi vlasnici tada nisu navedeni.

Usporedo sa osnivanjem Central osiguranja, na prijedlog HDZ-a BiH, a uz pomoć SDA, Parlament FBiH usvojio je novi Zakon o osiguranju koji je podrazumijevao da Agencija za nadzor osiguranja FBiH donosi konačne i izvršne odluke, čime je ukinut drugostupanjski organ. Na prijedlog HDZ-a BiH, Vlada FBiH je na čeli direktora Agencije za nadzor nad osiguranjima imenovala Dinka Musulina, koji je do tada obavljao funkciju direktora privatnog Euroherc osiguranja. Njegovim imenovanjem kreće ekspanzija Central osiguranja.

Sigurnosne agencije BiH su zabilježile da su čelnici ovog osiguranja nudili osiguranicima gotovinu u novcu kako bi oni svoja automobile osigurali kod njih. Tako je, prema informacijama i dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, Central osiguranje nudilo kompaniji Đuzelić iz Cazina 10 tisuća maraka u kešu, a da on zauzvrat osigura sva svoja vozila kod njih. To je je izazvalo sumnju u pranje novca, jer je tijkom prve godine poslovanja Central osigiranja porastao ukupni prihod od polica osiguranja za vozila, iako je smanjen broj registritanih automobila.

Policijske agencije sumnjaju da je u ovom slučaju opran novac od kladionica, jer je baš u tom periodu Central osiguranje uvelo proizvod usluga osiguranja imovine, banaka i trgovačkih centara. U direktnoj vezi sa Central osiguranjem su brojne kompanije čiji je osnivač obitelj Ševo, među kojima su i Centri za obrazovanje odraslih iz Širokog Brijega, preko kojeg su državljani Hrvatske nabavljali ilegalne diplome. Detalje u vezi sa tim poslovima, Žurnal će objaviti u narednim danima.

Avdo Avdić / Zurnal.info