Mirisao je daleki
kruh gladnoj utrobi
žitna polja
škakljala su oči…

Slavonija
odzvanja
dječijom znatiželjom
glađu za žitnim jelom
pred njima puti
koje i ne slute
nova imena
nova lica
svakog od njih
dočekaše ko gosta

dok iza suze
Hercegovina
uplakana osta
jaram gladi teče joj niz lice
ali glad je nijema
ništa ne pita

Morao si djecu
povesti putevima žita

…posijati Hercegovinu
na polju Slavonskom!

Sanijela Matković / SirokiBrijeg.info