Temeljem Javnog natječaja za dodjelu studentskih potpora studentima s područja grada Ljubuškog za akademsku godinu 2019./2020. broj: 02-38-2682/19 od 4. prosinca 2019. godine, Povjerenstvo za dodjelu studentskih potpora provelo je postupak za dodjelu 65 studentskih potpora. Na Javni natječaj prijavilo se 111 studenata.

Od ukupnog broja, formalne uvjete zadovoljilo je 105 studenata koji su bodovani temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih potpora („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“, broj: 8/19) te je sastavljena

Potencijalna rang lista koju možete vidjeti OVDJE.

Student nezadovoljan potencijalnom rang listom, može uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave iste na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave, te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog, naslovljeno na Gradonačelnika Grada Ljubuškog. Nakon razmatranja pristiglih prigovora objavit će se konačna rang lista za dodjelu studetskih potpora.

LjPortal.com