MALI DIONIČARI ALUMINIJA Pismom od 12.06.2020 upućenim na Upravu Financijske policije i Vladu F BiH U POTUNOSTI SU DOKAZALI DA JE IZVJEŠTAJ FINANCIJSKE POLICIJE NEISTINIT, NETOČAN TE OPASAN ZA JAVNOST U DJELU ZAKLJUČAKA IZVJEŠTAJA jer je uzbunjujući za javnost, te svi zaključci izvještaja su pogrešni, neistiniti, te vrlo opasni.

Dioničari traže povlačenje izvještaja i ne postupanje po njemu jer je sramotno da Vlada F BiH stavi pečat na ovaj izvještaj koji je neistinit.

Ako je izvještaj neistinit i friziran možemo postaviti pitanje odgovornosti same Vlade i Financijske policije!

Da li se ovaj izvještaj može pripisati neznanju i nestručnosti Financijske policije ili je u pitanju namješteni politički proces koji ima neku drugu pozadinu?

Mali dioničari dokazuju i prikazuju, da su svi zaključci FP neistiniti, odraz nestručnog pristupa inspektora te da su pristupili kontroli bez ikakvog poznavanja svjetskih tržišta i burzovnih kretanja.

Izvještaj je odraz osobnih stavova inspektora a ne stvarno stanje uzroka i razloga nastanka gubitaka i gašenja tvornice kako su prikazali u izvještaju financijske policije. Inspektori Financijske policije zaključuju da je Aluminij d.d. tj Uprave prodavali proizvode ispod proizvodne cijene, te da su na taj način radili štetne ugovore. Inspektori zaključuju da su Uprave trebali povećane troškove uslijed troškova el energije i mrežarina prebaciti na prodajnu cijenu. Navedeni stavovi inspektora su čisto neznanje ili namjera da napišu ovakav izvještaj, jer zanemaruju činjenicu da su i ulazne i izlazne cijene za Aluminij bile definirane burzom. Ono što inspektori kažu jeste bez obzira kolika je burzovna cijena prodaje metala, Uprave su trebale prodavati metal i iznad burzovne cijene tj koliki god ulazni troškovi povećavali cijenu proizvodnje te troškove su u konačnici trebali platiti krajnji kupci kroz prodajnu cijenu. Navedeno je apsurd te novi patent koji Inspektori FP mogu implementirati za sve svjetske burze- pa tako niti jedna industrija ili trgovina koja je naslonjena na burzu neće nikada biti u gubitku. Ovo je nepoznavanje elementarnih postulata poznavanja kretanja burzovnih indeksa na kojima počiva ova industrija i slične industrije.

Mali dioničari dokazuju u svim stavkama koje pobijaju, da su u pravu te da je izvještaj neistinit.

Dokazi i primjeri su očiti i jasni te stručno prikazani. Mali dioničari pobijaju inspektore FP i dokazuju da je cijena el energije isključivi faktor i temelj na kojoj počiva ova industrija, te od cijene el energije ovisi financijsko poslovanje i u konačnici opstanak ove industrije.

Mali dioničari dokazuju da se u svijetu zadnjih 10 god ugasilo desetine elektroliza upravo zbog cijene el energije, a tamo gdje država ima viškove el energije te je definirala svojim ekonomskim politikama da ova industrija počiva i leži na tim viškovima, u timzemljama danas opstaje proizvodnja primarnog aluminija.

Mali dioničari dokazuju da BIH posjeduje viškove el energije, čija je proizvodna cijena dosta niska i da u BiH postoje pretpostavke za poslovanje Aluminija, ali???, te mali dioničari dokazuju tko je i zašto ugasio Aluminij.

Mali dioničari otkrivaju i dokazuju pravu istinu o Aluminiju i pale su maske i zavjese koje su se nadvile nad Aluminijem zadnjih 20 godina. Otkrivena je istina koja se krila 20 godina te je stručnim prikazom koji je nepobitan dokazano gdje su novci, kako su nastali gubitci i zašto je Aluminij ugašen.

Međutim inspektori financijske policije navedenu problematiku nisu ni dotaknuli, nego su kreirali potpuno krivu, neistinitu, lažnu predodžbu na kojoj je poslovao Aluminij d.d.

Mali dioničari dokazuju da Aluminij nikada nakon obnove nije imao niti jednu pretpostavku za poslovanje : carine na ključne sirovine postoje 20 godina, a te sirovine koristi samo Aluminij, BiH i F BIH imaju 60% viškova el energije koja se kreiranom politikom obje Vlade BiH i F BiH nikada nije želila izravno dati Aluminiju.

Dioničari optužuju Vlade na pasivnost, nečinjenje, ne kreiranje politika u gospodarstvu i elektroenergetskom sektoru, te su svake godine nameti Države prema Aluminiju bili sve veći i veći te da mađarska burza je nametnuta priča i fikcija te da Aluminij nikada nije trebao kupovati struju sa tog tržišta. Dokazuju da se struja u BiH proizvodi po prosječnoj cijeni od 30tak EUR, a Aluminij je plaćao od 50-70 EUR/MW.

Šta je Mađarska burza, zašto je Aluminij morao kupovati el energiju sa te burze, te nitko više već samo Aluminij?

Zašto je prikazivano da struja dolazi iz inozemstva , a nikada fizički ta struja nije uvezena samo je prikazivano da ta struja za Aluminij dolazi sa EU mađarske burze?

Tko još u BIH kupuje struju po cijenama mađarske burze- nitko!

Tko je odgovoran da se 4mil do 6 mil MW/h električne energije izvozi i koristi se prijenosna elektroenergetska mreža besplatno, a Aluminij je za dopremu struje do svoga pogona plaćao cca 25 mil KM godišnje u državne kase.

Dokazuju da građani plaćaju duplo manju cijenu struje nego što je Aluminij plaćao tj građani plaćaju 39 EUR cijenu struje po MW.

Dokazuju da u F BIH ima dovolno el energije za Aluminij ali mu se ta el energija nije želila dati bar po cijeni koju građani plaćaju.

Dioničari dokazuju da je desetine elektroliza ugašeno koje su u vlasništvu najvećih svjetskih kompanija, dokazuju da struja nije jedini, ali je isključivi problem i inertnost Vlade tj nečinjenje Vlade što je dovelo do gašenja.

Dokazuju da je Aluminij 100% svih 20 godina bio naslonjen na burze inputi i output, te je svakome trebalo biti jasno da je to put u propast.

Mali dioničari dokazuju vrlo uvjerljivo gdje je nestalo preko 500 mil KM – kome je Aluminij plaćao , čiji je Aluminij rob bio.

Vlada F BiH i BiH kao izvršna vlast i vlasnik je ubila kravu zbog šnicle!

Mali dioničari pišu da su godinama dostavljali Vladi više puta prijedloge za spas Aluminija ali nije bilo odgovora.

Zašto je Vlada šutila, zašto sada šuti i ponovo laže sebe i javnost?

Je li ovo nova afera u Vladi , je li konačno otkrivena istina o Aluminiju, jesmo li zadnjih godina slušali neistine i laži o ovom poduzeću, pročitajte u opsežnom dokumentu kojeg su mali dioničari poslali na direktora Financijske policije i Vladu. Nakon ovoga javnost traži odgovore od Vlade, jer ovi dokazi upućuju da je Aluminij imao šansu a Vlada nije nikada dala odgovor ni pokazala reakciju, a to joj je osnovna zadaća djelovanja.

Zašto je Vlada šutila svih 20 godina i ove činjenice krila?

Zašto je žrtvovan Aluminij, u korist koga – koje politike?

Zašto Vlada danas skida odgovornost sa sebe i svih prethodnih vlada i politizira problem?

Hoće li inspektori Financijske policije odgovarati za friziran i lažan izvještaj?

Mali dioničari dokazuju da prema logici financijske policije u današnje vrijeme npr. sve Uprave Korporacija koje proizvode i prodaju naftu, trebaju biti smjenjene i procesuirane jer prodaju naftu ispod proizvodne cijene.

Zato mali dioničari traže da se ovaj sramotan i nestručan izvještaj povuče, jer je lažan ili možda montiran proces.

Da li je Financijska policija dobila nalog i od koga da napravi ovakav financijski izvještaj krijući istinu o nastalim gubicima i propasti Aluminija, a stvarni razlog je na posve drugoj strani?

Mali dioničari u potpunosti demantiraju Nermina Nikšića i Nermina Džindića, koji su dana 10.06.2020 g govorili u prilogu N1 televizije. Mali dioničari dokazuju da oba gospodina ne govore istinu, obmanjuju javnost te u TV prilogu potpuno samouvjereno krijući se iza sadašnjih i bivših pozicija i stečenog autoriteta obmanjuju javnost.

Otkriveno je da politike u elektroenergetskom sektoru dobro „smrde“ te koristi od najvećeg bogatstva koje imamo u Državi a to je električna energija imaju samo povlaštene elite.

Da li je u BiH prisutan elektroenergetski „LOBY i povlaštene elite „ koji najveće bogatstvo koje postoji u BiH, a to su viškovi električne energije drži u svojim rukama i po cijenu propasti najvećih kompanija?

Zašto se u F BIH prave mini hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane ako imamo ogromne viškove električne energije?

Zašto danas BiH posjeduje viškove el energije koju jeftino proizvodi, dostatne za čak 3 Aluminija u punom kapacitetu, a ta domaća struja nikada se nije želila dati Aluminiju po profitabilnim cijenama za elektroprivrede i Aluminij.?

Zašto su domaće elektroprivrede i Regulatori ostvarili extra prihode od preko 500 milijuna KM zadnjih 15 godina samo na Aluminiju?

Zašto ponovo fiktivna i nepostojeća mađarska burza je bila bitna elektroprivrede, Vladu, itd, na kojoj se ostvarivao extra profit, te se tom politikom ugušio, udavio i sahranio Aluminij.?

Da li su to projekti profitni centri samo za povlaštene elite koje upravljaju ovim sektorom?

Zašto nam gospodarstvo i ekonomija umire zbog visokih cijena struje, a tu struju proizvodimo po duplo manjim cijenama?

Bez cenzure Dopis Udruge Dial dostavljamo u cijelosti.

SirokiBrijeg.info