Ravnatelja Uprave CZ ŽZH na 66. sjednici Vlade razriješen dužnosti, kako bi bio ponovno imenovan!

U četvrtak 24. rujna 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 66. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa rada za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke. Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara su temeljni dokumenti i uvjet za djelovanje županijskih tijela vlasti u provođenju poslova zaštite od požara utvrđenih člankom 14. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09).

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke te Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke. Ovim rješenjima se, zbog isteka mandata, dužnosti razrješava Drago Martinović iz Širokog Brijega, koji je nakon provedene procedure ponovo imenovan na navedenu dužnost.

Vlada ŽZH