Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-435/18-5 od 28.11..2018 godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

I

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2018/19. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

– studij GEODEZIJA ……. 2 – stipendija
– studij DEFEKTOLOGIJA …… 2 –
– studij LOGOPEDIJE ……… 1 –
– studij FIZIKE ……… 2 –
– studij VETERINARSTVA….2 –
– studij MEDICINA ….. 2 –
– studij NJEMAČKI JEZIK ……..2 –
– studij MATEMATIKE …… 1 –
– studij ARHITEKTURE ……. 3 –
– studij ŠUMARSTVA ……. 2 –
– studij GRAĐEVINARSTVA …… 2 –
– studij STROJARSTVO …….2 –
– studij ELEKTROTEHNIKE ……. 1 –
– studij KEMIJSKE TEHNOLOGIJE … 1 –

II

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– Izvadak iz matične knjige rođenih,

– Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,

– Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,

– Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,

– Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,

– Izjava o zajedničkom kućanstvu (broj članova obitelji i broj uposlenih),

– Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,

– Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,

– Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,

– Student bez roditelja (Izvadak iz matične knjige umrlih),

– Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,

– Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,

– Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
«s naznakom za studentske stipendije»

Svu traženu dokumentaciju ( original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Broj: 03-373/18-1
Široki Brijeg, 03.12..2018. godine

GRADONAČELNIK,
Miro Kraljević