U četvrtak 12. ožujka 2020. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 44. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija – Naša Nada“ za 2020. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški za 2020. godinu.

Vlada je usvojila Izvješće o radu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Plan rada Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu; Izvješće o radu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Plan i program rada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu; Izvješće o radu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu te Program rada Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju predsjednika i člana privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude, i to: Franjo Barić s dužnosti predsjednika i Jure Tomas s dužnosti člana navedenog Upravnog vijeća, kao i Rješenje o imenovanju predsjednika i člana privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude, i to: Jure Tomas predsjednik kao predstavnik osnivača i Slavica Šimić član kao predstavnik osnivača.

Razriješeno je Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Velimir Markota, Ivan Bešlić, Vinka Đevenica, Petar Majić, Anđelko Mikulić, Zoran Slišković, Ivan Herceg, Luka Pavlović i Vedran Markotić, te je imenovano privremeno Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke u istom sastavu.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke zadužila je Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke da razmotri trenutnu epidemiološku situaciju na području Županije Zapadnohercegovačke, a s tim u vezi i poduzme preventivne mjere protiv širenja koronavirusa COVID-19, imajući u vidu Odluku o proglašenju pandemije koju je donijela Svjetska zdravstvena organizacija.

Također, kao preventivne mjere protiv širenja koronavirusa COVID-19, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke dužan je razmotriti mogućnost obustave nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama i dječjim vrtićima, kao i mogućnost obustave javnih kulturnih, sportskih i drugih društvenih događanja na području Županije Zapadnohercegovačke na razdoblje od 15 (petnaest) dana.

Vlada ŽZH