U utorak 4. veljače 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 41. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama, koji je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu poradi postavljanja objekta bazne stanice mobilne telefonije na dijelu k. č. broj 609 k. o. Vir, Posušje;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Aneks kolektivnog ugovora za djelatnike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Ljubuškom.

Jozo Zadro je razriješen dužnosti člana privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje te je u ime Županije Zapadnohercegovačke imenovan za člana Upravnog vijeća navedene Ustanove.

Vlada je razriješila Županijski odbor za razvitak za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke te imenovala novi Županijski odbor za razvoj.

Vlada ŽZH