U utorak 15. listopada 2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 29. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici je Vlada utvrdila tekst Prijedloga Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020. do 2030. godine i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke i Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Posuško na području općine Posušje, k. č. broj: 2380/2, 2380/4 i 2380/15 k. o. Bešlići.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Stegovnog vijeća za provedbu postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj zbog isteka mandata u sastavu: Damir Kozina, Mirela Perić, Marica Miletić, Zdenka Jažo, Božo Nakić i Franjo Barić.

Rješenje o imenovanje Stegovnog vijeća za provedbu postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj u sastavu: Irena Šarac, Mirela Perić, Zdenka Jažo, Mirjana Primorac, Sandra Kozina i Ljubo Tomić.

Ljiljana Mikulić razrješava se dužnosti obavljanja administrativno-tehničkih poslova za potrebe Stegovnog vijeća, a za obavljanje istih poslova imenuje se Dražana Zelenika.

Vlada ŽZH