U četvrtak 5. rujna 2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 25. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu za Tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj – rujan 2019. godine;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Županijskog suda Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je prihvatila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine i Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

Također, Vlada je donijela Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, kojim se za člana Županijskog stožera imenuje i tajnik Stožera Josip Zelenika.

Vlada ŽZH