U utorak 14. svibnja 2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 14. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Županije Zapadnohercegovačke Općinskom sudu u Širokom Brijegu;

Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Županije Zapadnohercegovačke Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Županije Zapadnohercegovačke Županijskom sudu Široki Brijeg;

Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Županije Zapadnohercegovačke Županijskom arhivu;

Odluku o dodjeli na poslugu dijela zgrade izgrađene na nekretnini označenoj kao k. č. 2232/6 k. o. Mokro u vlasništvu Vlade Županije Zapadnohercegovačke Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke – Upravi policije – Policijskoj upravi Široki Brijeg;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika;

Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2019. godinu.

Vlada je prihvatila Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018. godinu, kao i Program rada Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2019. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Radne skupine za utvrđivanje iznosa novčanih sredstava za koji je oštećena Županija Zapadnohercegovačka, na ime nepravedne raspodjele javnih prihoda od neizravnih poreza u sastavu: Ivica Gavran, Milan Penava, Branimir Skoko i Slavica Crnjac.

Vlada ŽZH